BJØRNSTAD DESIGNBROSJYRE OVER EMALJE

På internett og i enkelte samlermiljøer er det i mange år blitt diskutert  over ukjente, norske emaljeprodusenter. Man sliter helt enkelt med å finne informasjon. Arbeidene signert Pech og Bjørnstad er begge blitt flittig debattert.

Hva jeg vet så er det ikke kommet ytterligere informasjon om emaljene signert Pech. Men for noen dager siden fikk jeg en liten brosjyre fra Bjørnstad Design. Det er ikke så fryktelig mye opplysninger. Men nå vet vi i hvert fall at mannen bak bedriften heter Håkon Bjørnstad, og at firmaet var i Drammen.

I brosjyren opplyser Bjørnstad Design at de eksporterte en del til USA og Europa. Ut fra teksten kan vi anta at de også eksporterte noe til Japan. Katalogen er udatert, men i følge «Stempler : Gull- og Sølvarbeider» (Norges gullsmedforbund, 2000) ble firmaets nye bokstavmerke registrert i 1985. Det betyr at brosjyren er fra omkring det årstallet.

Enkelte av arbeidene minner en del om Bjørn Engøs emaljer. Ut fra annen informasjon kan det se ut som firmaet gikk konkurs i 1992. Men det overlater jeg til andre å forske videre på.


©Mats Linder / matslinder.no