PLUS GLASSORIGINALE TEGNINGER

For en tid siden ble jeg kjent med Bjørn Tannum, som er tidligere eier av glasshytta på PLUS. I det han skulle flytte fra Gamlebyen i Fredrikstad til Oslo hadde han en ordentlig ryddesjau. Jeg var heldig som fikk mange spennende ting fra PLUS-tiden. Deriblant en mappe med originale tegninger til PLUS-glass.

PLUS glass. (Mats Linders arkiv)

Når jeg skriver originale så er det med en viss modifikasjon. Det er snakk om originale kopier av tegninger, for å være helt korrekt. De ligner mye på illustrasjonene i innlegget PLUS glass 1963 — artig reklame. Samtidig så er det interessant å notere at enkelte av glassene har ulike navn i dette innlegget sammenlignet med innlegget som jeg tidligere publisert. Skålen Åpen heter i PLUS-trykksaken Liten. I tillegg så er ikke Rundet og Sleng (rundet) med i trykksaken. På så måte kompletterer disse to innleggene hverandre.

PLUS glass. (Mats Linders arkiv)

En annen forskjell er at på tegningene så er prisen oppført. Likeså er høyden oppført på enkelte av glassene. Derfor fyller tegningene ytterligere en funksjon med tanke på å gi et fyldigere bilde av glasset fra PLUS. Jeg mistenker for øvrig at det er Richard Duborgh som tegnet alle glassene, og som kanskje laget tegningene.  


©Mats Linder / matslinder.noVIPPS: 527697


PLUS glass. (Mats Linders arkiv)

PLUS glass. (Mats Linders arkiv)
PLUS glass. (Mats Linders arkiv)
PLUS glass. (Mats Linders arkiv)