ALNI MØBLERREKLAME OVER STÅLRØRMØBLER

Hukommelsen er kort. Hvor mange er det som i dag husker stålrørmøbelprodusenten Alni Møbler. I 1960-årene var firmaet en av de med mest omsetning i sin bransje.

Alni Møbler var ifølge de selv «landets ledende produsent av kjøkkenbord og kjøkkenstoler.» Firmaet ble etablert av Almar Nilsen i Risør, 1958. Han begynte som snekkerlærling i hjembyen hos Dagfinn Nyland i 1940. Det ga ham god kjennskap til faget.

Under oppstarten av Alni Møbler jobbet Nilsen mye alene. Han laget først vesentlig tremøbler. Senere ble produksjonen lagt om til stålrørmøbler. I tiden rundt 1960 omfattet produksjonen i grove trekk bord, stoler, taburetter, trappekrakker, trappestoler, barkrakker og garderobehyller.

I 1975 var Alni Møbler i blåsvær. Da fikk firmaet pålegg fra Statens Forurensningstilsyn om å installere nytt renseanlegg til avdelingen for galvanisering. Grunnet presset økonomi fikk man utsatt saken i to år. For å unngå en kostbar investering inngikk Alni Møbler samme år et samarbeid med Haugesunds-firmaet A.S. Sterling. De ble Alnis underleverandør og sto for både fornikling og stålrørproduksjonen.

Det viste seg allerede kommende år at Sterling ikke hadde kapasitet til en slik produksjon. Igjen var Almar Nilsen nødt til å finne en ny samarbeidspartner – Tellefsdal Kjettingfabrikk. Det synes dog som at samarbeidet ikke fungerte som planlagt. I 1977 ble firmaet til Emil Bosvik ny underleverandør.

Firmaet gikk etterpå så det suste. I 1984 var omsetningen rundt 16 millioner. Men gleden ble kortvarig. Rundt 1988 sviktet omsetningen totalt og i 1990 meldte firmaet oppbud.


©Mats Linder / matslinder.noVIPPS: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819