VAREKATALOG FRA CA. 1930

Er du interessert i utstyr brukt til gamle hus så er denne varekatalogen meget artig. På tross av at det kun er få sider vi valgt å vise får du et lite innblikk i hva som var på markedet den gang.

Design er ikke det første man tenker på når man ser tingene. Men dette er design ment for å brukes, ikke i så stor grad til for å «synes». Dette er ting som var viktig i modernismens utvikling. Først og fremst for å skape en bedre standard i et samfunn preget av urett og ulikheter. Modernismen gikk hånd i hånd med demokratibevegelsen.

Samtidig med at folk fikk stemmerett og engasjerte seg i fagforeninger fikk allmennheten bedre råd og kunne frigjøre seg fra mennesker som utnyttet deres posisjon som fattige og undertrykte. Egen bolig var derfor en måte å løsrive se fra fattigdom.

Kanskje mest artig i katalogen er den emaljerte støpejerns rekkeservanten. Uttrykket er brutalt og preget av tidens teknologi. Ellers minner mange av tingene om dagens former. Forskjellen er at mesteparten av metaldeler er byttet ut til fordel plast.

Vi må anta at det meste som er avbildet er importert gods. Men det er allikevel viktig å vise katalogen da det viser til hva vi i Norge innredet våre hus og bygninger med den gang.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819