INGVIL HAVREVOLDSØKENDE KERAMIKER

Ingvil Havrevold var i 1970- og 1980-årene en av landets fremste keramikere. Hun utfordret den tradisjonelle keramikken ved å lage arbeider der det kunstneriske uttrykket var viktigere enn funksjonen.

Ingvil Havrevold.

Ingvil Havrevold (1942–1996) vokste opp i Oslo i et intellektuelt miljø. Under andre verdenskrig flyktet familien til Sverige og hun lærte seg svensk. Tilbake til Norge var feriestedet på Ålesøy møtested for kunstnere og forfattere. Eksponeringen for det vitale intellektuelle miljøet førte til at Ingvil interesserte seg for kunst.

Ingvil Havrevold. Vase. Glasert steingods. 1960/1970-årene. (Foto: Mats Linder)

I 1963 begynte Ingvil Havrevold i keramikk-klassen på Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS) i Oslo. Der var Ingeborg von Hanno lærer i bistilling mens Jens von der Lippe var avdelingsleder. I 1966 ble også Arne Åse timelærer. Som diplomoppgave i 1966 ble Havrevold gitt «Servis til hyggelig aftenselskap» og «Krukke». I perioden 1966–1967 hospiterte hun under skulptøren Nils Flakstad. Samtidig med studiene hadde hun verkstedpraksis et par somrer på et dansk pottemakerverksted og hos keramiker Ivar Tandberg.

Ingvil Havrevold. Vase. Glasert steingods. 1960/1970-årene. (Foto: Mats Linder)

I 1967 giftet hun seg med John Ellingsen og etablerte eget verksted i Oslo. Helt fra starten arbeidet Ingvil med høybrent steingods. Året etter etableringen fikk hun en datter. I stedet for å kun gå inn i mammarollen løste hun situasjonen ved å skaffe dagmamma fire dager i uken.

Ingvil Havrevold. Fat. Glasert steingods. 1972. (Foto: Mats Linder)

Omkring 1972 ble Ingvil Havrevold kjent med keramikeren Erik Pløen. I perioden fra 1972 til 1974 fikk hun faglig veiledning av ham, og samtidig ble de et par. De bygget hus og verksted i Son, i Vestby kommune ved Oslofjorden. Hun og datteren flyttet sammen med Pløen i desember 1973. Son ble snart et kreativt fristed for de to, og i 1976 giftet de seg.

Ingvil Havrevold. Vase. Glasert steingods. 1970-årene. (Foto: Blomqvist Nettauksjon)

I februar 1973 hadde Ingvil sin debut separatutstilling på Landsforbundet Norsk Brukskunst (LNB) i Oslo. Der viste hun drøye 100 gjenstander som hun utført de siste par årene. Flesteparten av arbeidene var med to glasurer, en mørk, lavsmeltet unders og en lys, høysmeltet øver. Hun uttalte at ”noen gjenstander er åpne, i dem vender jeg meg liksom ut mot verden, andre ting, f.eks. enkelte krukker har bare en liten åpning, i dem lukker jeg meg inn i meg selv. Selvsagt er ikke alle krukker uttrykk for min sinnsstemning, men mye av det jeg stiller ut har for meg en svært privat karakter.” At Ingvil var så åpen om at hennes arbeider var selvbiografiske har antagelig en sammenheng med livssituasjonen. Først skilsmissen og så et nytt forhold. Allerede høsten 1973 hadde Ingvil Havrevold sin andre separatutstilling.

Under første halvdel av 1970-årene fikk Havrevolds arbeider en skulptural tilnærming. (Foto: Mats Linder)

På «Tendenser 74» på Galleri F15 utstilte Ingvil Havrevold og en rekke andre anerkjente kunsthåndverkere. Sammenfattende for utstillingens arbeider var at grensen mellom brukskunst/kunsthåndverk og fri billedkunst var på vei å bli utvisket. Havrevolds arbeider var betegnende for denne tendensen. Eneste måten å skille hennes vaser fra frie skulpturer var at de hadde en åpning på toppen.

Ingvil Havrevolds vase i glasert steingods er fra omkring 1977–1980. (Foto: Mats Linder)

Ingvil Havrevold og Erik Pløen var blitt et kjent par i keramikkmiljøet. I kjelleren hadde de hver sitt verksted. Hun hadde elektrisk ovn og han gassovn. I 1975 hadde de den første av flere utstillinger i hagen. Det var en enkel og uformell måte å ha en vise keramikken på. Vaser og skulpturer ble plassert både inne og ute. Under utstillingen arbeidet de i verkstedet og de besøkende fikk delta i prosessen.

Vasens uttrykk er fragmentert samtidig som det kan oppleves som arkaisk. (Foto: Mats Linder)

Under 1980-tallet begynte Havrevold i større grad kjevlet ut plater i leire i stedet for å dreie. Etterpå ble leiren dekorert ved å bli stemplet og risset, for så å sette sammen platene. Uttrykket var fragmentert og kunne ligne på keramikk fra arkeologiske utgravinger. Hun kombinerte gjerne en hvit og blå matt glasur som ble påført som om leiren var et lerret.

Vase i glasert steingods fra ca. 1990-1993. (Foto: Mats Linder)

Som resultat av fire-fem år med utprøvinger begynte en ny kunstnerisk fase i 1993. 20 år etter debututstillingen presenterte Ingvil nye arbeider på Albin Upp Galleri, Oslo. De var først dreiet og så modellert. Formspråket var mer samlende enn tidligere. Glasuren i pastell rosa og blå og overflatebehandling var mer behersket enn på 1980-tallet, og helhetsinntrykket var subtilt. Det viste seg snart at Ingvil Havrevold hadde kort tid igjen. I februar 1996 fikk hun vite at hun var uhelbredelig syk og 29. mai døde hun på sin 54-års bursdag.


©Mats Linder / matslinder.noVIPPS: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819


INGVIL HAVREVOLDS SIGNATUR