GUNNAR NYLUNDPLANO FOR RÖRSTRAND

Gunnar Nylund var i mellomkrigsårene en av Sveriges mest anerkjente keramiske formgivere. Hans servisegods i oppmyket funksjonalistisk drakt var populære og solgte godt. Omkring 1935 ble Plano lansert.

Innleggets trykksak er datert 1935 og vi må anta at det er året for lanseringen av Plano. Det ble markedsført som en prydartikkel i grønn kunstglasur. Gunnar Nylunds serie er kraftig påvirket av funksjonalismens reduserte formspråk. Samtidig var Plano antagelig beregnet på den akademiske middelklassen som ønsket å være oppdatert med tidens trender.

En del av Rörstrands produksjon minner om tysk og tsjekkisk keramikk fra perioden. Det samme kan sies om Egersunds, som kan sammenlignes med i disse fire katalogene (1) (2) (3) og (4).


©Mats Linder / matslinder.noVIPPS: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819