RYBOPRODUKTKATALOG FRA 1970-TALLET

Har du en forkjærlighet til design fra 1960/1970-tallet kanskje du finner nye favoritter i denne Rybo-katalogen. Her går det i teak, palisander og mørk hud.

Spennende er designerekteparet Elsa og Nordahl Solheims stolserie Kengu. Den var i tidstypisk svart hud og palisanderbeiset tre. Mindre kjent er dansken Ib Juul Christiansen som lenge bodde i Norge og designet for en rekke norske møbelprodusenter. Hans bord for Rybo er nærmest ukjent for allmennheten i dag, mens hans Pega-seksjon for Arthur Soltvedt Møbelfabrikk derimot er godt kjent.

Litt forvirrende er at en av designerne står oppført med navnet Johan Texmoen. Det er feil. Navnet skal være John Texmon. Han tegnet blant annet systemmøbler for Hov Dokka. I dette innlegget er for øvrig Karl Edvard Korseth representert med noen av sine populære sybord som man kan lese mer om her.

Oddvin Rykken finner man først på siste side i katalogen. Rykken som kjennes best som Balans-designer er her representert med en tevogn. Den kunne fås i teak eller palisander.

Så helt til slutt. Kjært barn har mange navn. Rybo, O. P. Rykken & Co eller Rykken & Co. Hvorfor firmaet brukte disse navnene om hverandre kjennes ikke. Det er i hvert fall forvirrende.


©Mats Linder / matslinder.no



Vipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819


Rybo katalogforside.
Elsa og Nordahl Solheim. Modell: Kengu. Produsert av Rybo.
Elsa og Nordahl Solheim. Modell: Kengu. Produsert av Rybo.
Ib Juul Christiansen. Bord. Produsert av Rybo.
Ib Juul Christiansen. Modell: Settebord Nr. 2. Produsert av Rybo.
John Texmon. Modell: Ry-Bo U-serie. Produsert av Rybo.
John Texmon. Modell: Ry-Bo U-serie. Produsert av Rybo.
Karl Edvard Korseth. Modell: Nina. Produsert av Rybo.
Karl Edvard Korseth. Modell: Mona. Produsert av Rybo.
Karl Edvard Korseth. Modell: Sy-Nøve. Produsert av Rybo.
Karl Edvard Korseth. Modell: Unn. Produsert av Rybo.
Oddvin Rykken. Tevogn. Produsert av Rybo..