HADELAND GLASSVERKKUNSTGLASS KATALOG FRA 1954

Hadeland Glassverk var etter andre verdenskrig full av pågangsmot. Unge designere blåste nytt liv i bedriften. Interessant var deres kunstglassproduksjonen som tillot kunstneriske krumspring.

Hadeland Glassverk startet produksjonen av kunstglass i 1950. I denne fullspekkede katalogen som er datert oktober 1954 møter vi fem av Hadelands designere. De hadde alle ulike kunstneriske uttrykk. Allikevel er glasset farget av tidens formkultur.

En enkel måte å finne ut hvem som designet kunstglasset er å se på hvilket tall som er gravert inn i glasset. Bak 1000-serien står Hermann Bongard, 2000-serien Willy Johansson, 3000-serien Johan Wilhelm Johansson, 4000-serien Arne Jon Jutrem, 5000-serien Jonas Hidle og 6000-serien for andre kunstnere. I sistnevnte serie er Arne Lindaas og Tias Eckhoff formgiverne.

Arne Jon Jutrems Grønland-serie (4020–4022 og 4024) ble tegnet i 1951/1952, mens 4025 antagelig ble tegnet først i 1954. Serien ble tildelt gullmedalje på Triennalen i Milano 1954. 4023 som ikke er avbildet i katalogen var en skulptur laget i to eksemplarer i 1952.

Jutrems kunstglass-serie i katalogen går helt til 4043, men katalognummer 4036­­–4039 mangler. Arne Jon Jutrems sønn Jon Jutrem som driver Glassmenageriet forteller at 4036–4039 er tre forskjellige alker og en vase som en fisk i to størrelser. Jutrem opplyser også at flere gjenstander i denne katalogen ble ført ut av listene alt på et møte 1. november 1954 og står heller ikke i neste prisliste som kom i januar 1955.

Takk til Blomqvist Nettauksjons designekspert Knut Arne Brembo som skannet og lånt ut kunstglasskatalogen. Du kan følge Knut på Instagram der han bruker profilen @furuhelvete


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819