GRAVERENREKLAME FRA 1950-TALLET

Graverens Teglverk var i mellomkrigsårene en av landets mest progressive keramikkbedrifter. Deres produkter og designere fra mellomkrigstiden er relativt godt dokumentert, om enn overfladisk. Annerledes er det med produksjonen fra 1950-tallet.

Ragnar Grimsrud bidro sterkt til å styrke den kunstneriske identiteten på Graveren i mellomkrigsårene og helt til andre verdenskrig var over. Etterpå  startet han opp produksjonen ved Figgjo Fajanse. William Knutzen fulgte Grimsrud som kunstnerisk leder på Graveren. Etter Graveren-perioden arbeidet han for Arnold Wiigs Fabrikker, før han satset på eget verksted på Lysaker og i Valdres.

I denne reklamefolderen fra 1950-tallet får vi derimot ta del av Graverens mindre kjente produksjon. Det er anledning til å tro at samtlige produkter er formgitt av Nils Aa. Sivertsen. Han står oppført som designer på ene siden som avbilder blomsterpotter. Dekoren og formspråket på de andre tingene ligner Sivertsens arbeider, så indikasjonene peker i hans retning. Men vi må dog utvise viss forsiktighet sånn at vi ikke går fullstendig i baret.

Som en liten bi-opplysning er det greit å informere om at i 1974 ble Graveren slått sammen med Ganns Potteri & Teglverk.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819