SØNNICOREKLAME FRA 1959

Kunnskapen om norske belysningsprodusenter er forsvinnende liten. Dokumentasjonen er med få unntak nærmest ikke eksisterende. Det er derfor viktig å samle mest mulig kunnskap for å få et mer helhetlig bilde.

Sønnico var i et par tiår sammen med Høvik Verk, T. Røste & Co. og Arnold Wiigs Fabrikker en av landets ledende belysningsprodusenter. Deres designer Birger Dahl utformet i perioden fra 1945 til 1957 en rekke lamper av høy kvalitet. I 1954 fikk Dahl og Sønnico gullmedalje for to lamper ved Triennalen i Milano.

Vi må anta at flesteparten av innleggets lamper er tegnet av Dahl. 


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819