BENNY MOTZFELDTUNIK PRODUKTKATALOG FRA PLUS

Det er en stor samlerinteresse rundt Benny Motzfeldts glass, og særlig det som ble laget på PLUS i Gamlebyen, Fredrikstad. Hennes unikarbeider der ble både signert og datert. Dessverre er det vanskelig å datere de serieproduserte varene. Men det kan kanskje forandres nå.

Denne produktkatalogen over 24 sider er kronologisk med modellnummer fra 12 til 737. Vi må derfor anta at arbeidene med de laveste numrene er noe av det første hun tegnet for PLUS. For undertegnet som bor et steinkast unna Gamlebyen og glasshytten ser det ut som teorien er korrekt. Alle arbeider med modellnummer 12, 29 og 30 er vanlig forekommende her i distriktet. Det taler følgelig for at disse er blitt laget i stort antall over lang tid. Trolig helt fra 1970/71.

Er man av den nysgjerrige typen kan man sannsynlig med relativ nøyaktighet datere modellene hvis man tar utgangspunkt i at arbeidene er kronologisk utført. Med et kaster jeg ballen videre til den eller de som synes det er en interessant oppgave.

Boken om Benny Motzfeldt kan bestilles HER


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819