JØRN UTZON OG DEN PROBLEMATISKE SJØVÆRNSPENDELEN

Louis Poulsens reklame for Sjøværnpendelen.

På Instagram ble matslinder.no stilt et åpent spørsmål fra en bruker – er lampen min tegnet av Jørn Utzon eller ikke? Spørsmålet virket ved første øyekast nok så enkelt. Enten finner vi svaret, eller så gjør vi det ikke.

Til hjelp hadde vi et lite bilde som brukeren vedlagt på sin Instagram-konto forestillende lampen som ble omtalt som ”Sjøværn”-pendelen, tegnet av Jørn Utzon og produsert av Nordisk Solar Compagni. Alle ledetråder var på plass – designer, produsent og modellnavn.

Første trinn i jakten var å søke på alle tre parametre på internett for å se hva vi kom til å få opp av relevant informasjon. Allerede første søk ga mange treff. Det viste seg at flesteparten av de førende skandinaviske auksjonshus har solgt og selger lampen som Jørn Utzon design. Men det skurret underveis da vi gjorde vår research. Det viste seg at på nettsiden vintage-danish-lights.com var diskusjonen pågått over flere år – for eller mot Utzon som designer.

Lampen som feilaktig ble attrbuert Jørn Utzon i Mobilia (july, 1956).
Sjøværnspendelen som feilaktig ble attrbuert Jørn Utzon i Mobilia (july, 1956).

Forvirringen synes å ha sitt utspring i artikkelen ”Lampe af Jørn Utzon” i det danske designtidsskriftet Mobilia (july/1956, side 23). Der er i alt tre lamper omtalt som designet av Utzon, deriblant Sjøværnspendelen. I følgende utgave (august/1956, side 25) kommer Mobilia med en rettelse. Én av lampene har ved en feiltakelse blitt omtalt som Utzon-design uten å være det. I den samme utgaven viser man så den utelatte Utzon-lampen.

Mobilia augustutgaven 1965 der man retter opp i feilen fra den forrige utgaven med å vise en annen Jørn Utzon lampe.
Mobilia augustutgaven 1956 der man retter opp i feilen fra den forrige utgaven ved å vise en annen Jørn Utzon lampe.

I dag, 60 år senere, er det fortsatt heftet usikkerhet rundt Sjøværnspendelen, i tillegg til andre lamper som tilskrives Utzon. Vi tok derfor et dypdykk i vårt arkiv for å nøste opp i spørsmålene. I tidsskriftet Dansk Kunsthaandværk (1/1957) fant vi en reklame for Jørn Utzons lampe P. 254 for Nordisk Solar Compagni.

Jørn Utzons P. 254 for Nordisk Solar Compagni i Dansk Kunsthaandværk.
Jørn Utzons P. 254 for Nordisk Solar Compagni i Dansk Kunsthaandværk.

I en senere katalog fra Nordisk Solar Compagni konkluderer vi med at P. 254 er blitt noe videreutviklet og fått benevnelsen 74020 Tivoli. Under illustrasjonen kan man lese ”Design: Jørn Utzon”. Lampen produseres i dag av &tradition som JU 1.

Jørn Utzons lampe 74020 Tivoli for Nordisk Solar Compagni.
Jørn Utzons lampe 74020 Tivoli for Nordisk Solar Compagni.
Sjøværnpendelen i Nordisk Solar Compagni sin produktkatalog.
Sjøværnpendelen i Nordisk Solar Compagni sin produktkatalog. Ukjent designer.
6
Store Søværn produsert av Nordisk Solar Compagni.

I den samme katalogen som Tivoli finner vi Sjøværnspendelen. Der blir den kalt 74022. Men det som er mest interessant er at den er uten attribuering.

Der finner vi også Jørn Utzons lampe 75105. Sistnevnte lampe finner vi i tillegg i en annen reklame for Nordisk. Der blir den også omtalt som Hallskov.

I en tredje reklamebrosjyre fra produsenten er lampen ”Stor søværn – 74422” avbildet. Her er det ingen opplysninger om designer. Med andre ord. Ingen av Sjøværn (Søværn) lampene er omtalt med designere. 

Sjøværnspendelen 16534 fra Louis Poulsens bedriftsavis i 1960.
Sjøværnspendelen 16534 fra Louis Poulsens bedriftsavis i 1960. Ukjent designer.

Forvirringen blir overveldende da vi oppdager at også belysningsprodusenten Louis Poulsen & Co. produsert Sjøvænspendelen. Vi finner et lite bilde i firmaets bedriftsavis LP & Co. Nyt (1960, side 1775). Artikkelen forteller at de er blitt brukt i en korridor i Askim Yrkesskole. Der blir lampen også omtalt som 16534.

Heldigvis har vi ytterligere to små Louis Poulsen brosjyrer til vår hjelp. I begge er Sjøværnspendelen 16534 avbildet. Ikke heller her er det opplysninger om hvem som tegnet lampen. Flesteparten av lampene i disse to brosjyrene er for øvrig med designernavn.

Louis Poulsens reklame for Sjøværnpendelen.
Louis Poulsens reklame for Sjøværnpendelen.

Ut fra informasjonen vi funnet på internett, men ikke minst informasjonen vi har tilgjengelig foran oss og som vi nå sammenligner føler vi oss nå trygge på å si – Sjøværnspendelen er ikke tegnet av Jørn Utzon. I tillegg har Louis Poulsen gjenopptatt produksjonen av lampen under navnet Doo-Wop. De opplyser om at lampen er utviklet i fellesskap mellom bedriften og ”Navy Building Department”.

Men det er noe vi fortsatt synes er merkelig. Vi sitter igjen med inntrykket av at Sjøværnspendelen er blitt produsert samtidig av Nordisk Solar Compagni og Louis Poulsen & Co. Forklar det den som kan.


©Mats Linder / matslinder.no