HVOR ER DEN NORSKE SUVENIREN?

Christian Mack Nettum sin båt ble laget på PLUS i slutten av 1950-årene. (Foto: Mats Linder)

I flere år har jeg tenkt på å skrive dette innlegget. Men jeg har aldri klart å få tommelen ut. Så snakket jeg med Runa Boman på Norway Designs for en tid siden. Igjen begynte vi å drøfte om mangelen på norske suvenirer. Eller heller, mangelen på GODE norske suvenirer.

Arne Tjomsland designet i slutten av 1950-årene en elgefamilie for Hiorth og Østlyngen. (Ukjent fotograf)

På rent generelt grunnlag så har suvenirer dårlig rykte. Særlig i kretser der man ønsker å fremme god design. Jeg kan jo forstå det da mesteparten av de suvenirene vi møtes av når vi er på ferie er jalla. Om det så er i utlandet eller her hjemme.

John Gulbrandsrøds lysestake i tinn formet som vikingskip henspiller på vår kulturhistoriske arv. (Foto: Mats Linder)

For det første bør man spørre seg hva en god suvenir er. Jeg tenker at vi først bør tenke naturlige materialer og unngå plast, som er miljøskadelig og oppleves tacky. Er det spesielle materialer vi forbinder med Norge? En fordel er om produktene har nasjonal, regional eller lokal forankring. Det er mye enklere å selge inn produkter som befolkningen føler en tilknytting til. Er det gjenstander som har historisk betydning vi kan ta utgangspunkt i? Suvenirer med koblinger til vår felles hukommelse er mye enklere å forankre hos allmennheten.

Dalahästen er egentlig stedsbundet til Dalarna fylke. Likevel er den blitt et nasjonalt svensk symbol og populær suvenir. (Foto: Blomqvist)

Når vi kikker på andre land blir det raskt tydelig hva de bruker som suvenirer. I Sverige er Dalahästen den desidert mest kjente. Utgangspunktet er hester spikket rundt omkring i fylket Dalarna. Med årene har hesten blitt mer stilisert og tilpasset maskinproduksjon. I tillegg er den utstyrt med stedstypisk malt dekor, kalt kurbits.

Sjimpansen er neppe å finne i skandinavisk fauna. Likevel har Kay Bojesens ape blitt en type suvenir mange turister ønsker å ha med seg etter å ha besøkt Danmark. (Foto: Blomqvist)

I Danmark er Den lille havfrue en av de mest populære suvenirene. Her kan man følgelig diskutere den estetiske verdien. Populær er den uansett. I tillegg er det mange som kjøper Kay Bojesens trefigurer. De er humoristiske og representerer god dansk design.

Arne Lindaas´ broderi over severdigheter i Oslo var tenkt som en suvenir. (Foto: Mats Linder)

Mange byer selger små arkitektoniske konstruksjoner. Disse suvenirene representerer selvfølgelig spesielle steder. Likevel er det enkelte vi ser på som nasjonale symboler, nevnes kan frihetsgudinnen i New York, Eiffeltårnet i Paris og det skjeve tårnet i Pisa.  

Nå kan vi spørre oss hva vi har av kvalitetssuvenirer i Norge. Med hånden på hjertet kan jeg ikke huske på én eneste ting som minner om kvalitet. Utvalget av troll, vikingskip, vikinger, elger og norske flagg synes derimot uendelig.

Lysestaken Ildhane som er designet av Anderssen & Voll for Nedre Foss representerer god design, bærekraft og er i en størrelse som er lett for turister å ta med hjem. (Foto: Mats Linder)

Jeg tenker derfor at det er på tide at suveniren blir tatt alvorlig her til lands. De er viktige kulturbærere og ambassadører for norsk turisme og merkevarebygging. Vi må snarest gå i gang med oppgaven. En nasjonal konkurranse bør derfor utlyses for å finne suvenirer som vi med stolthet ønsker skal representere norsk kultur og identitet.


©Mats Linder / matslinder.noVIPPS: 527697