HORSENS SØLVVAREFABRIKPRODUKTKATALOG

Danmark har en rekke fremragende, anerkjente gullsmeder og gullsmedfirmaer. Samtidig har det eksistert mange som dessverre er gått i glemmeboken. Horsens Sølvvarefabrik er en de færreste husker.

Horsens Sølvvarefabrik ble etablert i danske Horsens i 1904. Det er en by på Østjylland med i overkant av 50 000 innbyggere. Firmaet ble grunnlagt av brødrene Winter og Sofus Sørensen. Førstnevnte bror var leder for fabrikken, mens den andre var ansvarlig for utsalget. Etter de døde i 1932 og 1944 ble driften overtatt av en av sønnene og en svigersønn. Omtrent samtidig var bedriften en av landets største sølvvareprodusenter.

Hvem som tegnet hva i denne produktkatalogen er dessverre ukjent. Det er for øvrig lite belyst hvem som tegnet for Horsens Sølvvarefabrik, men Knud Møllers navn dykker opp blant bestikkdesignerne.

I 1984 ble firmaet kjøpt opp av Cohr Sølvvarefabrik. Men det viste seg straks at Cohr ikke hadde de nødvendige finansielle musklene. Rettighetene til firmaets modeller ble senere overdratt av den svenske produsenten Gense.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819