KUSSIUS STÅLRØRMØBLERPRODUKTKATALOG FRA CA. 1937

Lite er kjent om produksjonen av stålrørmøbler ved Josef Kussius Metallvarefabrikk. Men takket være denne katalogen kanskje vi snart kan begynne å nøste opp i de forskjellige møblenes opphav.

Josef Kussius (1892-1967) var opprinnelig tysk. Det kan se ut som han var utdannet siselør i gullsmedfaget i hjemlandet. I 1917 fikk Kussius leid en tomt på Høvik utenfor Oslo. Sent samme år fikk han byggetillatelse på tomten. 

Stol Nr. 40, produsert ved Josef Kussius Metallvarefabrikk.

Josef Kussius Metallvarefabrikk ble opprinnelig etablert på Høvik i 1928. Allerede året etterpå flyttet firmaet til Grünerløkka for å endelig etablere seg på Bryn i midten av 1930-årene. Firmaet hadde en bred produksjon. Deriblant laget man skilter, beslag, belysning, galvanisering og småvarer i tinn, kobber og messing.

På Villa Stenersen står denne stolen som ligner på modell Nr. 40, produsert ved Josef Kussius Metallvarefabrikk. (Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli)

Kussius produserte også stålrørmøbler, ofte på oppdrag til ulike byggeprosjekter. Hvem som tegnet firmaets produkter er derimot lite belyst. Arne Korsmo skal stå bak en del modeller. Og det er ikke usannsynlig at duoen Herman Munthe-Kaas og Gudolf Blakstad også designet møbler for Kussius.

Flere krakker produsert ved Josef Kussius Metallvarefabrikk, deriblant Nr. 43.

I produktkatalogen er barkrakken Nr. 43 avbildet. Den er av typen som ble brukt til J. Tostrups nye butikkinnredning i Tostrupgaarden i 1931. Auksjonsfirmaet Blomqvist solgte for en del år siden to krakker fra dødsboet etter Grete Prytz Kittelsen.

De to krakkene som ble brukt til J. Tostrups nye butikkinnredning i Tostrupgaarden i 1931. Solgt etter dødsboet til Grete Prytz Kittelsen. Det kan se ut som sete er blitt polstret i ettertid. (Foto: Blomqvist)

Allerede under okkupasjonens første år begynte Kussius arbeide for okkupasjonsmakten. Fabrikken produserte blant annet granater, deler til landminer, hederstegn til Luftwaffe og beltespenner til Hirden. Kussius som ble medlem av Nasjonal Samling i 1942 kjørte i mai 1940 tyske soldater og ammunisjon fra Oslo til Dombås. Under okkupasjonen utførte Kussius arbeider for tyskerne for rundt 1,5 millioner kroner. Etter krigen ble han fengslet og satt på Ilebu fengsel. I 1948 ble han idømt et års fengsel og fikk en bot på 25 000 kroner pluss at han fikk inndratt 77 000 kroner.

I desember 1945 ble Josef Kussius Metallvarefabrikk reetablert som Savo Stanse- og Metallvarefabrikk (Savo Metall). Det nye firmaet produserte blant annet tinnvarer og ble senere ledende på kontorstoler. Enkelte av Kussius modeller ble videreført av Savo. Som for eksempel stumtjeneren og stol Nr. 62.

Fordi produktkataloger fra Josef Kussius og andre rørmøbelprodusenter fra før andre verdenskrig er sjeldne må man slå til når tilfelle bys. Betalte derfor 1 500 kroner for denne og en annen katalog som publiseres etter hvert.


©Mats Linder / matslinder.noVIPPS: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819