GLIMMA GLASBRUKPRODUKTKATALOG FRA 1920-ÅRENE

Denne produktkatalogen fra svenske Glimma Glasbruk må vi anta er meget sjelden. Her er det avbildet flere hundre objekter, som vaser, vinglass, karafler og mye annet.

Glimma Glasbruk skal i følge informasjon på internett ha blitt etablert i 1918 i anledning omorganiseringer av Färe Glasbruk og Elmeverkens aktiebolag. Omkring 1920 laget Glimma mest bruksting basert på tradisjonell form og lite innovativt tenkende. I 1938 ble glassverket rammet av heftig brann som ødela store deler av fabrikken. Blant kjente formgivere kan nevnes Erik Höglund og Gunnar Nylund. Glimma ble nedlagt i 1969.

Gamle produktkataloger fra Glimma Glasbruk er sjelden kost. Men for å være ekstra tydelig og unngå misforståelser. Dette er ikke en tradisjonell produktkatalog. Her er det snakk om fotografier med håndskrevne produktnummer. Omslag er vanlig grå papp uten tekst eller annet trykk. Den er antagelig kun levert i et meget lite antall til forhandlere i tiden omkring 1925.

Det tidligste produktnummer er 50. Det kan bety at det mangler et par fotografier med tidligere produktnummer. Men det er kun en spekulasjon. Produktnummer 50 til 112 er med vaser, 150 til 181 er med karafler, 200 til 205 er karaffel med glass, og så fortsetter nummereringen kronologisk helt til 1371. Nå skal det poengteres at det ikke er i alt 1371 produkter.

Ulempen med en slik kronologisk nummerering er at vanligvis ønsker man å ha hver produktkategori innen en spesiell tallgruppe. Det må ha blitt en problem for Glimma Glasbruk etter kun få år da for eksempel antallet vaser kom til å bli flere enn 149, og karafler begynte med tallet 150.

Hva jeg vet så er dette den tidligst kjente produktkatalogen fra Glimma Glasbruk. Og det skulle ikke overraske meg om det er den eneste igjen. Så med andre ord kan det være at vi i dette tilfelle viser et helt unikt dokument fra Sveriges rike glasshistorie. Herligheten var priset til 1 350 kroner da jeg slo til på et svensk antikvariat.


©Mats Linder / matslinder.noVIPPS: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819