MAGNOR GLASSVERKPRODUKTKATALOG MED DRIKKEGLASS

Glassene fra Magnor Glassverk er dårlig dokumentert. Få produktkataloger er på private hender og det kan se ut som norske biblioteker og museer heller ikke har de store samlingene.

Denne ringpermen med produktarker kommer fra Arne Lindaas sitt private arkiv. Lindaas har gjort egne notater der det opplyses om hvilken glass han selv designet. Det er uvurderlig informasjon med tanke på muligheten å kunne attribuere Magnors designeres produkter.

Lindaas ene sønn heter Anders. Så det spørs om det er en tilfeldighet om drammeglass og drammekaraffel fått det navnet.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819