TANDBERGPRODUKTKATALOG FOR 1965–1966

I 1960 ble NRK´s  fjernsynssendinger offisielt åpnet. Tandbergs Radiofabrikk hadde dog begynt produksjonen av TV-apparater to år tidligere. I løpet av få år kom de stadig med nye modeller. De første var noe keitete i utformingen, men Tandberg satset alt mer på kvalifisert design.

I dette innlegget er det et bredt utvalg av både TV-apparater og radioer. Huldra-modellene er forankret i fortidens design. Derimot er Transistor Radio Auto mer typisk for utformingen som fulgte kommende tiår.

Tandberg var for øvrig verdenskjent for båndopptakere med meget god lydkvalitet. I denne katalogen er modellene 8, 74B Stereo og 64 Stereo avbildet.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819