KNUDSEN I MARKENPRODUKTKATALOG FRA 1972 (DEL 1)

Denne katalogen fra Knudsen i Marken viser tidstypiske møbler. Her snakker vi om sofaer og stoler i skai, manillamøbler, svingstoler og selvfølgelig Stressless fra Ekornes.  

Knudsen i Marken var et snekkerfirma i Bergen som ble etablert i slutten av 1800-tallet. I tiårene etter andre verdenskrig gikk firmaet fra å være produsent til å bli et «bosenter» med stort møbelutvalg. I andre, tredje og fjerde etasje var møblene og i sjette etasje var en belysnings-, gave- og brukskunstavdeling. Der kunne man også ta en matbit i kafeteriaen. Hadde man derimot lyst på grillmat var det å få kjøpt i første etasje.

I 1972 ledet snekkermesteren Wilh. Bryne Knudsen og møbeltapetserermester Egil Bryne Knudsen Knudsen i Marken. De var tredje generasjon som drev firmaet. Som en liten parentes kan nevnes at Fredrik Kayser tegnet for Knudsen i Marken i slutten av 1940-årene. Samtidig ønsker jeg å si takk til Frank Malefors som lånt ut katalogen og Atle Meyer som skannet den.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819