ULFERTSUNETTSAKLIG DESIGN

Når man snakker om saklighet snur man gjerne blikket mot Tyskland. Men spørsmålet er om ikke svenskene i enda større grad vært mer opptatt av det i sin designvirksomhet enn tyskerne. Møbelprodusenten Ulferts stod under 1960-tallet i aller høyeste grad for saklig design.

At svenske møbelformgivning i en periode etter den siste verdenskrigen kan oppleves som tørr og kjedelig har trolig en sammenheng med at hos «Stora bror» hadde man fokus på rasjonell møbelproduksjon. Der var det viktigere å lage møbler som nådde ut til de store massene til en fornuftig pris. Ikke gjøre som danskene der man fortsatte med håndverksintensiv møbelproduksjon og elegant detaljering.

Møbelprodusenten Ulferts ble etablert i Tibro i 1942 som Harald Carlssons Möbelfirma. Fem år senere ble navnet forandret til Ulferts Fabrikker. Fabrikken produserte møbler som bord og bokhyller, og de vokste seg alt større. I boken «Svenska möbler» skriver Andreas Siesing at ”under en periode var Ulferts en av norra Europas största möbelprodusenter med ca 1 200 anställda.” En av bedriftens storselgere var Unett-serien av Tage Olofsson. Den bestod av få komponenter som kunne varieres nærmest i det uendelige.

Som en spennende notis kan nevnes at norske Ekornes kjøpte Ulferts i 1984. Tanken var i følge Eldar Høidal i boken om Ekornes at Ulferts kolleksjoner ”supplerte Ekornes sine hvilestol- og salongserier” og bidra med ”bedriftens distribusjonsapparat.” Det viste seg dessverre å bli en enorm feilsatsing som støvsugde penger ut av Ekornes-konsernet. Noen år senere så man seg nødt å selge det svenske firmaet etter solide tap. I dag eksisterer Ulferts som en mindre sengprodusent.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819