THOROLF HOLMBOEDYR OG NATUR SOM INSPIRASJONSKILDE

Thorolf Holmboe. Vase. Sølv og vindusemalje. Utført ved David-Andersen. Ca. 1906. (Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen)
Thorolf Holmboe. (Foto: L. Szacinski / Oslo Bymuseum)
Thorolf Holmboe. (Foto: L. Szacinski / Oslo Bymuseum)

Thorolf Holmboe var i første rekke maler. Men fra slutten av 1800-tallet gjorde han seg også bemerket som illustratør og tegner for kunstindustrien. Hans fremste innsats som formgiver er å finne blant bokbind, og som dekoratør for Porsgrunds Porselænsfabrik.

Fra rundt århundreskiftet 1800/1900 var Thorolf Holmboe (1866-1935) en av landets mest fremragende bokkunstnere. Blant hans tidligste forlagsbind hører Nordlandsliv fra 1888. Etter kunststudier i Paris i 1899-1890 ble Holmboe inspirert av japanske tresnitt og den nye franske stilen art nouveau.

Thorolf Holmboe. Henrik Wergeland. Skrifter i udvalg. 1896-97. (Foto: Mats Linder)
Thorolf Holmboe. Henrik Wergeland. Skrifter i udvalg. 1896-97. (Foto: Mats Linder)

Da Thorolf Holmboe kom tilbake til Norge viste han til et mer selvstendig formspråk innenfor denne nye tids kunstretning. 1893 tegnet han bokomslag og illustrasjoner til Norske Digte og i 1896 Sjøfugl. Til Sjøfugl skrev Holmboe også alle tekstene. Det samme og kommende året tegnet han motivet til Henrik Wergelands Skrifter i Udvalg. Tematikken var den samme som i Sjøfugl, flat dybdeornamentikk, inspirert av japanske tresnitt. Også i annen utgave av Det nye Norges malerkunst (1908) var de japanske influensene tydelige i stjernenes speilinger i havoverflatens kalligrafilignende skrifttegn.

Thorolf Holmboe (bokomslag). Vesterfra af Thomas P. Krag. J. W. Cappelens Forlag. Kristiania, 1897. (Foto: Mats Linder)
Thorolf Holmboe. Vesterfra af Thomas P. Krag. J. W. Cappelens Forlag. Kristiania, 1897. (Foto: Mats Linder)

Et av Thorolf Holmboes mest betydningsfulle arbeider var et standard forlagsbind til Hans E. Kincks romaner for forlaget Aschehoug. Det var med flat blomsterornamentikk i lav relieff på sjirting. Det ble tegnet rundt 1896/97 og brukt helt til annen halvdel av 1920-tallet. I tillegg til forlagsbindene tegnet han eksklusive privatbind, utført av bokbinder H. M. Refsum.

Thorolf Holmboe. Tegning til bolle i vindusemalje. For David-Andersen. Ca. 1906-10. (Foto: Nasjonalmuseet / Morten Thorkildsen)
Thorolf Holmboe. Tegning til bolle i vindusemalje. For David-Andersen. Ca. 1906-10. (Foto: Nasjonalmuseet / Morten Thorkildsen)

I årene 1905-14 var Holmboe knyttet til gullsmed David-Andersen som frilans designer, og samtidig i 1907-10 for gullsmed N.M. Thune. Arbeidene som var preget av malerens naturalistiske kunstnerskap ble ofte utført i sølv og vindusemalje. Motivsfæren var hentet fra det norske landskap med innslag av ville dyr.

Thorolf Holmboe. Vase. Motiv: Skjell og tang. Utført ved Porsgrunds Porselænsfabrik. Ca. 1908. (Foto: Blomqvist Kunsthandel)
Thorolf Holmboe. Vase. Motiv: Skjell og tang. Utført ved Porsgrunds Porselænsfabrik. Ca. 1908. (Foto: Blomqvist Kunsthandel)

Den samme motivtilnærmingen hadde Thorolf Holmboe for Porsgrunds Porslænsfabrik (PP). Der arbeidet han som frilanserdesigner i perioden 1906-25. Holmboes interesse for dekorative arbeider til den keramiske industrien kan for øvrig spores helt til 1898. Da vant han en konkurranse om utkast til et porselensservise. De første arbeidene for PP var sannsynligvis tre dekorer fra 1906. Et var med blåklokkemotiv, akkurat som i konkurransen åtte år tidligere. Men det var ved fabrikkens underglasuravdeling han fikk stor betydning, og rundt 117 av hans dekorer ble satt i produksjon.

Thorolf Holmboe. Billedvev. Signert Barlag. (Foto: Blomqvist Nettauksjon)
Thorolf Holmboe. Billedvev. Signert Barlag. (Foto: Blomqvist Nettauksjon)

Som plakatkunstner er Thorolf Holmboe mindre kjent. Blant bevarte arbeider er en reklameplakat til hans bok Sjøful og til Den historiske Udstilling i Trondhjem 1897. Han tegnet også ex libris, og mønstre til flere tekstile arbeider, deriblant for Jeppesen og Børresen teppefabrikk i Svelvik.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819