P. BROSTETO SJELDNE REKLAMEBROSJYRER

I dag er den danske møbelprodusenten P. Broste lite kjent. Unntaket er vel egentlig deres taburett ”Guldhøjstolen” som ble tegnet av P. Hundevad, etter en mer enn 3000 år gammel modell. Men det som er mest spesielt med det vi publiserer nå, er de amorfe skulpturene til Knud Albert. Vi har vist bildene til noen amerikanske samlere, og de har aldri sett noe tilsvarende. Og de har sett mye…. Som vanlig ønsker vi dere god fornøyelse og håper vi tilført noe ekstra.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819