KAY BOJESEN OG STEEN & STRØM LILLEHAMMER

Kay Bojesen og hans verdenskjente ape. (©Rosendahl)

I anledning utstillingen over Kay Bojesen på Drammens Museum kom vi over informasjon vi tror er bortglemt. For hvem visste at Steen & Strøm lisensprodusert Bojesens leker?

Det var en tilfeldighet som førte matslinder.no på sporet av Steen & Strøms lisensproduksjon. For noen dager siden satt vi og leste Steen & Strøms Magasin fra 1946, for øvrig første årgang av dette sjeldne tidsskriftet.

Bojesens togsett ble produsert på 1930-tallet, og modellen ble sannsynligvis lisensprodusert hos Steen & Strøm. (Foto: Bruun Rasmussen)

I juniutgaven fant vi En leketøykonge forteller. Det viste seg at S&S Magasin gjengitt Kay Bojesens artikkel fra Bikuben. Det som fanget vår oppmerksomhet var ikke artikkelen, men tilleggsinformasjonen som begynte med: ”Steen & Strøm opptok samarbeidet med Kay Bojesen og fremstillingen av hans modeller i 1938.” Oops, vi var kommet på sporet noe vi ikke hadde kjennskap til fra før.

Reklame fra Aftenposten 14. desember 1939.

For å få forståelse for tiden og forutsetningene i 1946 ønsker vi å referere til en stor del av teksten: ”Inntil da [1938] hadde norske treleker fristet en kummerlig tilværelse. De ble for det meste fremstillet i mangelfulle kvaliteter av småhåndverkere, for det skulle ingenting koste. Det var noe helt nytt dette, at treleker kunne lages i virkelig gode modeller, solide og pene og naturligvis med en tilsvarende pris. Det tok litt tid å venne publikum til dette, men etter hvert kom der fart i tingene, og alt var kommet riktig godt i gang, da krigen kom og kullkastet det hele. Det ble stadig vanskeligere å holde produksjonen i gang, og lekene måtte fremstilles i krisekvalitet. Etter hvert skal nå fabrikasjonen av modellene opptas i den gode tidligere kvalitet. Kay Bojesen har nettopp vært her med nye impulser, og forhåpentlig går det nå raskt mot førkrigsforhold. Blant det nye som skal opptas, er også Kay Bojesens barnemøbler og utstyr for barnehager.”

Muligens ble den bilen av Kay Bojesen produsert av Steen & Strøm på Lillehammer. (Foto: Blomqvist Nettauksjon)

For å ytterligere bygge opp under historien rundt Steen & Strøms lisensproduksjon av Bojesens leker søkte vi i Aftenpostens digitale arkiver. Der fant vi en annonse fra 14. desember 1939 der Steen & Strøm Leketøiavdeling annonserte for ”Norske treleker Modell Kay Bojesen”. Ut fra annonsens illustrasjon kan vi tenke oss at i hvert fall de avbildede modellene ble produsert ved Steen & Strøms møbelfabrikk på Lillehammer.

Kanskje ble Bojesens barnevogn produsert på Lillehammer etter krigen. Modellen kom i 1938, og produsertes av kurvmaker Wengler i København. (Foto: Bruun Rasmussen)

Foreløpig vet vi dessverre ikke hvordan Bojesens lisensproduserte leker ble merket/stemplet. Kanskje noen av dere lesere har kjennskap til dette?

Den som er interessert i å vite mer om Kay Bojesen kan lese min artikkel om ham i Samler & Antikkbørsen 6/2013.


©Mats Linder / matsinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819