UHYRE SJELDEN VERNER PANTON PLUS LINJE REKLAME

Det danske multitalentet Verner Panton rystet skandinavisk dyktighet med sine avantgardistiske møbler og tekstiler på slutten av 1950-tallet. Han eksperimenterte med materialer og la seg inspireres av geometriske problemstillinger. Denne reklamen fra den danske produsenten plus linje er hva vi vet uhyre sjelden. Det kan tenkes at enkelte avbildede modeller kun er blitt fremstilt i meget få eksemplarer. For samlere og designhistorikere er den derfor et viktig bidrag for å danne et større bilde av Pantons tidlige produksjon.

Til reklamen fulgte en eksportprisliste med detaljer rundt de enkelte modeller. Dessverre er den av slik karakter at den ikke lar seg skannes.


©Mats Linder / matslinder.no