UNIK HANS BRATTRUD MØBELSKISSE FUNNET

Det som ikke får skje, skjer fra tid til annen. Ting som skal spares blir kastet. Hans Brattrud opplevde for lenge siden at hele arkivet over hans møbeltegninger og skisser ble kastet – ved en feiltakelse.

matslinder.no har nylig snakket med Hans Brattrud. Anledningen er en håndkolorert tegning av hans sofa Comet vi kommet over. Kanskje han kunne fortelle oss noe mer om den.

Hans Brattrud tegning til sofaen Comet. 1958.
Hans Brattrud tegning til sofaen Comet. 1958.

Brattruds første reaksjon var stor overraskelse da han så tegningen. Han forteller oss at han tidligere oppbevarte sine skisser og møbeltegninger på et lite lager hjemme på Dokka. På gårdsplassen hadde Brattrud en container stående på grunn av bygging av et tilbygg. Etter at containeren var borte oppdaget Brattrud at noen kastet arkivet over møbeltegningene. Én kubikkmeter.

På tross av uhellet mener Hans Brattrud at det ikke er noen større skade skjedd da det i følge ham bare er å ta mål etter eksiterende modeller. matslinder.no ser seg ikke helt enig i Brattruds konklusjoner.

I arbeidet med å kartlegge norsk møbelproduksjon har vi ved flere anledninger kommer over ”bortglemte” Brattrud-modeller. Er ikke de originale møblene mulig å oppspore blir det vanskelig for en eventuell produsent å lage nyproduksjoner som er tro mot originalen. Det er en problematikk som flere produsenter nå strever med.

Det som ellers er interessant med møbeltegningen matslinder.no kommet over er at den er signert med Brattruds navn og firmadresse Hegdehaugsveien i Oslo. Comet som tidligere er blitt datert til rundt 1959/60 kan nå Brattrud fastslå, ut fra firmadressen, med sikkerhet kan dateres til 1958. Hva Brattrud vet så er det den eldste, originale møbeltegningen (skisse) fra hans hånd, som er bevart.

Ved en senere anledning kommer vi selvfølgelig å skrive om nyproduksjon av gamle møbelklassikere. Vi har kjennskap til at det skjer ting i kulissene, og vi blir ikke overrasket om det er enkelte designere som igjen blir trukket frem i rampelyset. Vi har flere navn på papiret…


©Mats Linder / matslinder.no