DAHL-JENSENPOPULÆRE FIGURER I PORSELEN

Figurene fra Dahl-Jensen er av høy kvalitet. I dag er de ettertraktet av samlere rundt omkring i verden. De orientalske figurene er blant de mest kjente.

Orientalsk fløytespiller. Modellnummer 1153. Dahl-Jensen. H. 22. (Foto: Mats Linder)

Jens Peter Dahl-Jensen (1874–1960) ble født i Nibe på Jylland, Danmark. Interessen for kunsthåndverk kom fra faren som var møbelsnekker. Han utdannet seg derfor til snekker i Aalborg, og vant sølvmedalje for et av sine arbeider. I den samme perioden lærte han seg treskjæring. Derfra var ikke veien lang til studiene ved Det kongelige danske kunstakademiet (1894-1897).

Kvinne med kje. Modellnummer 1276. Dahl-Jensen. H. 17. (Foto: Mats Linder)

Etter utdannelsen ble Dahl-Jensen ansatt som modellør hos Bing & Grøndahl (B&G). Oppmerksomhet fikk han for mesterlige fremstillinger av dyr, da særlig fugler. I 1917 ble Dahl-Jensen direktør for Norden. Bing & Grøndahls datterselskap produserte ulike type elektrisitetsartikler.

Japansk sjonglør. Modellnummer 1326. Dahl-Jensen. H. 19. (Foto: Mats Linder)

Savnet etter å lage skulpturer ble alt for stort. På kvelder og netter satt Jens Petter Dahl-Jensen i atelieret og skapte nye modeller. Etter et besøk på sønnen Georgs fabrikk i Italia ble var beslutningen kort til å etablere egen fabrikk. I 1925 kjøpte han noen bygninger i København med tanke på produksjon av porselensfigurer. Et par år senere begynte produksjonen for alvor i den selvtitulerte fabrikken Dahl-Jensen. Fra starten var USA det største markedet. Senere viste Europa interesse, mens danske kunder lot vente på seg.

Gutt med mus. Modellnummer 1270. Dahl-Jensen. H. 13,5. (Foto: Mats Linder)

I løpet av fabrikkens levetid ble det laget rundt 400 figurer. Av disse formga Jens Petter Dahl-Jensen rundt 280. Blant de mest kjente er de orientalske figurene. Personene satt modell for ham under dagtid før de hadde opptredener på kvelden.

Eksotisk kvinne. Modellnummer 1366. Dahl-Jensen. H. 21,5. (Foto: Mats Linder)

Da Jens Peter Dahl-Jensen døde i 1960 overtok barnebarna Else og Anker bedriften. De klarte å holde det gående til 1985. Da valgte de å legge ned Dahl-Jensen. I respekt for sin avdøde bestefar valgte de å ødelegge alle former og nedtegnelser slik at man unngikk undermålig nyproduksjon av hans arbeider i fremtiden.


©Mats Linder / matslinder.noVIPPS: 527697