NOBASKULE PEISER OG KAMINER

De siste årene har vi stadig blitt minnet om høye strømpriser. Noen tar til å fyre med ved, mens andre kanskje fortsatt har dispensasjon for å fyre med olje eller parafin. I den anledning skal vi mimre rundt Nobas peiser og oljekaminer.

Først så må vi finne ut mer om firmaet. Nobas er en forkortelse av Norsk Oljebrenner AS. Firmaet ble registrert i Fredrikstad 18. desember 1946. Formålet med firmaet var å drive agenturvirksomhet samt import, produksjon og salg av oljebrennere. Gründerne må ha hatt is i magen, da olje og andre petroleumsprodukter var rammet av importrestriksjoner i årene etter krigen. Ved var derfor fortsatt den foretrukne kilden til oppvarming i Norge.

Likevel lyktes Nobas å holde hjulene i gang. Utover 1950-årene ser man en langsom oppgang av salg av oljekaminer. Etter hvert så flere fordelene med oljekamin da man ikke lenger var nødt å kontinuerlig legge i ved. I 1970 brukte rundt en tredjedel av norske husholdninger parafin og brenselolje som oppvarmingskilde.

Designet på oljekaminer var annerledes enn tradisjonelle vedkaminer. Dessverre er det fortsatt veldig lite kjennskap om hvem som formga de. Samtidig må vi akseptere at om noen få år kommer de fleste oljekaminer være kastet på fyllingen da de er rammet at fyringsforbud. Vi må derfor håpe på at det finnes museer som tar inn eksemplarer i sine samlinger.


©Mats Linder / matslinder.noVIPPS: 527697