PORSGRUNDS PORSELÆNSFABRIKPRODUKTKATALOG FRA 1889

Er du interessert i gammelt porselen fra Porsgrunds Porselænsfabrik så er denne produktkatalogen en innertier. Her finner du ufattelig mye spennende. Bare å sette seg i godstolen med kaffekoppen og nyte.

Porsgrunds Porselænsfabrik (PP) hadde aldri blitt av om det ikke var for arbeidskraft fra utlandet. Flesteparten av innvandrerne kom fra Tyskland. Av størst viktighet var Carl Maria Bauer, spesialist på porselen og keramikk.

Bauer hadde under den korte tiden han var knyttet til PP lyst til å vise at fabrikken kunne produsere luksusgjenstander. Flere av formene som man brukte på fabrikken er å kjenne igjen fra utlandet. Navn på modeller og mønstre legger ikke skjul på hvor de stammet fra, som ægte Porselæn i Meissener & Kjöbenhavnsk (Straa) Mönster. I slutten av 1800-tallet kunne et servise være på mer enn 100 forskjellige deler.

Porsgrunds Porselænsfabrik deltok også på flere av de store norske og utenlandske utstillingene omkring århundreskiftet 1900. Allerede i 1888 mottok fabrikken bronsemedalje på Kunst, Industri- og Landbruksutstillingen i København og gullmedalje i 1898 på Bergensutstillingen.

Faksimilen på nettsiden er faktisk mer komplett enn den som er avbildet i Gammelt Porsgrund – klenodier verd å eie. Men samtidig skal det sies at den boken er fullstappet med mange gamle flotte produktkataloger, og er fortsatt den aller beste kilden til gammelt PP-porselen.


©Mats Linder / matslinder.noVIPPS: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819