CARL MALMSTENSJELDEN PRODUKTKATALOG

Carl Malmsten er en av Sveriges mest anerkjente møbelformgivere. Han laget hundrevis med modeller, og flere er fortsatt i produksjon. Blant de mest kjente er Samsas og Lilla Småland.

I 1955 skrev Malmsten et brev til flere ledende produsenter og møbelhandlere: «Under min verksamhet som möbel-, innredningsman och formfostrare har jag strävat efter att hålla en linje så vitt möjligt upphöjd över dagsmodets växlingar, sökt en formgivning och färghållning, grundad på enkla och väsentliga värden, velat vidare utveckla bärande drag inom svensk tradition.»

Med disse setningene forstår man grunnlaget til Malmstens gjerning som formgiver. Samtidig som møblene var tuftet på tradisjonell møbelkunst, har han også tilpasset seg industriens forutsetninger.

Ser man tilbake på Malmstens tidligste møbler, som til Stockholms Stadshus (1916), så har de en forankring i jugendstilens arkitektoniske formspråk. Til boken om stadshuset skrev Erik Wettergen at «ingen modern möbelarkitekt har före honom gjort så goda sittmöbler som han och sina stolar tycks han ha studerat inte på pappret utan omkring en trött människokropp.»

Til Stockholms Konserthus (1926) tegnet Carl Malmsten møbler som var påvirket av den gustavianske stil, som var det svenske 1700-tallets nyklassisisme. Utover i karrieren er det nesten alltid tidligere tiders møbler som inspirert til nye modeller. Samtidig er Malmsten i harmoni med tiden. Sofaen og lenestolen Samsas er nærmest blitt synonymt med svenske møbler fra 1900-tallet. De har inviterende former og er komfortable.

Et av Malmstens mesterstykker er krakken i serien Visingsö. Den er laget av et stavlimt sete, svakt buet og med fire ben som går igjennom sete. Denne enkeltheten har han sikkert sett i den gamle bondekulturen, der man selv laget sine møbler.

Malmsten formga også mer luksuriøse møbler. Både til private oppdragsgivere og til utstillinger. Under Verdensutstillingen i New York 1939 viste han en stue med eksklusive stoler, som kan minne om en fransk bergère. Et gulvur med avansert intarsia var også et høydepunkt og blikkfang fra utstillingen. Det er etter verdensutstillingen som uttrykket Swedish Modern ble tuftet.

Carl Malmstens viktigste gjerning vil mange påstå var som lærer, opinionsbildere og pedagog. I 1930 grunnla han Olofskolans Verkstad (fra 1948 Malmstens Verkstadsskola), Nyckelviksskolan (1955) og Capellagården (1960). En av hans dyktigste elever var norske Bjørn Ianke. Han kom til å gå i mesterens fotspor.

Et av Malmstens mest folkekjære, likeså rimeligste modeller, er pinnestolen Lilla Åland. Inspirasjon fant han i Finströms kirke på øya Åland, mellom Sverige og Finland. Stolen kom i produksjon hos Stolfabriks AB, og er uforandret i utseende siden 1942.

Spenstig i formgivningen er en sofa, tegnet på bestilling for direktør Gösta Lundeqvist. Særegent er den svungne ryggen, som går som en bølgende linje. Sofaen ble opprinnelig tegnet i 1949, men det er først i senere år at den er blitt satt i produksjon.

Mange av Carl Malmstens møbler produseres fortsatt. Det skyldes i stor grad at hans former ikke er bundet til en spesiell tid.


©Mats Linder / matslinder.noVIPPS: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819


Carl Malmsten. Modell: Samsas. AB O. H. Sjögren.
Carl Malmsten. Modell: Vapensmeden og Stugan. O. H. Sjögren.
Carl Malmsten. Modell: Visingsö. Waggeryds Möbelfabrik.  
Carl Malmsten. Modell: Sörgården. Tingsryds Möbelhantverk.
Carl Malmsten. Modell: Herrgården. Bodafors Möbel.  
Carl Malmsten. Modell: Ambassadör. Åfors Møbelfabriks AB.
Carl Malmsten. Modell: Visingsö og Sörgården. Waggeryds Möbelfabrik.
Carl Malmsten. Modell: Visingsö. Waggeryds Möbelfabrik.
Carl Malmsten. Modell: Guldheden. Åfors Møbelfabriks AB.
Carl Malmsten. Modell: Klinta. Åfors Møbelfabriks AB.
Carl Malmsten. Modell: Oktober. Carl Löfving & Söner.
Carl Malmsten. Modell: Herrgården. Bodafors Möbel. 
Carl Malmsten. Modell: Calmare Nyckel. Åfors Møbelfabriks AB.
Carl Malmsten. Modell: Vidar. Carl Löfving & Söner.
Vidar Malmsten. Modell: Praktika. Carl Malmsten AB.
Carl Malmsten. Modell: Faldig. Halla Textil.
Carl Malmsten. Modell: Capella. Svängsta Mattväveri.
Carl Malmsten. Modell: Staken. Tingsryds Möbelhantverk.
Carl Malmsten. Forskjellige modeller. Carl Malmsten AB.