MAGNOR GLASSVERKPRODUKTKATALOG FRA 1958–1959 (DEL 1)

Er du samler av norsk glass, og Magnor-glass i særdeleshet, er denne katalogen en gullgruve. Her finner du en mengde modeller. Alt fra rimelig bruksglass til kostbart kunstglass.  

Hva samlere fortalt så er dette den eldste kjente, bevarte produktkatalogen fra bedriften. På Magnor Glassverk er deres eldste katalog fra 1963 (hva jeg også er blitt fortalt). Det betyr i realiteten at Magnor ikke har særlig god oversikt over egen gjenstandshistorie.

Så kan man spørre hva det skyldes at Magnor har så lite kunnskap rundt bedriften. Kanskje et av svarene ligger i at i 1957 ble både sliperi og kontorbygningen totalskadd i brann. Vi må anta at under brannen forsvant det meste av arkivmateriale. I etterkant har man antagelig ikke samlet inn eksternt materiale for å sikre Magnors historie. Henholdsvis 1986 og 1996 ble det laget bøker om Magnor Glassverk. De er preget av dårlig struktur og ikke minst mangler de relevant informasjon. At glassverket selv ikke tatt tak i utfordringen er nok så typisk for mange norske bedrifter. De skjønner ikke viktigheten av å bygge identiteten rundt egen historie. Men nok om det.

I første del av denne produktkatalogen (side 1–24) finner vi et register over modeller alfabetisk fra A og utover. Allikevel oppleves oppsettet som ustrukturert. Det er vanskelig å navigere seg gjennom alt materiale.

Alle produkter har et tall. Det første tallet står for produktet. Det andre tallet står for enten høyden eller hvor mye produktet rommer (volum). Som eksempel kan vi se på 249-23 og 249-29 på side 18. Det ene limonadeglasset rommer 23 cl mens det andre rommer 29 cl. På side 4 er vasene 404-110 og 404-160 oppført. De siste tre tallene viser til høyde i millimeter. I Del 2 (side 25–50 finner du HER) av denne katalogen er det også oppført kunstglass. De har en «K» foran produktnummeret.

De fleste produsenter etterstreber å lage en kronologisk rekkefølge. Det betyr at et tidlig produkt har et lavt tall, mens et senere produkt har et høyere tall. At denne katalogen oppleves som ustrukturert kan ha sammenheng med brannen i 1957. Muligens har man i etterkant av brannen gitt nye produkter eldre tall. Det gjør det vanskelig å kunne tidfeste det enkelte produkt, eller fastslå hvem som kan være designer. For å få bedre mulighet til å tidfeste ulike design må omfattende undersøkelser gjennomføres. Og helst bør flere eldre produktkataloger bli tilgjengelige.

Det er grunn til å anta at denne udaterte produktkatalogen er fra 1958 og 1959. Antakelsen begrunnes i at jeg har en ikke illustrert Magnor priskurant datert 1/1-1959. I denne er siste K-glassnummer 904. Og så har jeg en tilleggsprisliste datert april 1959. Den begynner med K-glassnummer 905.  Registeret i produktkatalogen går til side 40, mens pagineringen går helt til side 49. Hullslagene er annerledes fra side 41–49, noe som peker i retning at de er satt inn senere i permen. Side 41 begynner med K-glass 907. Med bakgrunn i priskuranten fra april 1959 er det nærliggende å tro at kunstglassene fra nummer 905 er laget i 1959, mens de andre er fra 1958 og tidligere. Det samme gjelder følgelig også bruksglasset. Det gjør at vi med stor sannsynlighet kan datere produktene på side 41 og utover fra 1959.

Men kan det se ut som det er noen fallgruber. Så man må ta disse teoriene og undersøkelsene med en klype salt. Uansett håper jeg at denne rariteten kan bidra til å øke kunnskapen rundt Magnor-glass.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819