BRØDRENE JÅTOGPRODUKTKATALOG FRA 1950-TALLET

Brødrene Jåtogs Møbelfabrikk i Farsund er i dag nesten bortglemt. Det på tross av en relativt stor produksjon. Da kunnskapen om firmaet dessverre er begrenset velger vi heller å fokusere på innholdet i denne lille produktkatalogen fra 1959. Konklusjonen er at modellene er solide, men ikke i toppsjiktet. De var antagelig tenkt på mann i gata som hadde en normalinntekt. Brødrene Jåtog ble slått konkurs i 1981.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819