KAY KØRBING OG NIELS JUNGET FOR I. THORBALLS EFTF.

Å oppdage designere og produsenter man ikke har kjennskap til fra før, og attpåtil like hva man ser veldig godt, er svært tilfredsstillende. Mindre tilfredsstillende er det når man ønsker å finne frem til god informasjon.

Det viste seg snart at informasjonen om Kay Kørbing, Niels Junget og I. Thorballs Eftf. var nok så begrenset. Så i stedet for at jeg gjør jobben denne gangen kan dere bruke deres evner til å grave dypt i dansk designhistorie og forhåpentligvis gjøre noen oppdagelser underveis.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819