P.I. LANGLOSJELDEN MØBELKATALOG FRA 1950-TALLET

Vi har nå gleden av å presentere en sjelden møbelkatalog fra møbelprodusenten P.I. Langlos Fabrikker på Stranda. Spennende med denne katalogen er at de avbildede modellene er i en overgangsfase – fra førkrigstidens litt tunge, og uhåndterlige møbler til etterkrigstidens lette, og nette modeller.

P.I. Langlos Fabrikker er i dag nærmest bortglemt. På midten av 1900-tallet var det annerledes. Da var bedriften landets største innenfor overstoppede salonger og lenestoler, og man beskjeftiget over 200 arbeidere. Dessverre er det lite kjent hvem som tegnet hva for bedriften på begynnelsen av 1950-tallet. Vi vet dog at P.I. Langlo lisensproduserte svensken Alf Svenssons stoler Contour og 1722. Den sistnevnte ble opprinnelig produsert av Ljungs Industrier, men da som TeVe.

Vi kommer ved en senere anledning vise flere reklamer fra P.I. Langlo. Deriblant med Arne Halvorsens fantastiske sofaer og lenestoler.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819