HØVIK VERKPRODUKTKATALOG FRA 1930

Høvik Verk har hatt en stor produksjon av forskjellige metall- og blikkvarer. Tidligere var kunnskapen om bedriftens produksjon av slike arbeider nærmest ikke-eksisterende. matslinder.no har tatt tak i saken, og publiserer nå en katalog fra 1930.

Katalogen som spenner over 22 sider viser til et variert utvalg innenfor ulike segmenter. Lite politisk korrekt i dag, etter den nye røykeloven trådde i kraft, er tobakksrelaterte artikler, som askebegre, fyrstikkholdere og sigarilloskrin.

Den kunstneriske kvaliteten på arbeidene kan nok diskuteres. Det kan se ut som produsenten ønsket å tilfredsstille det brede flertall. Mange av objektene er nok så tilbakeskuende. I tilfelle de er mer i tråd med tiden så er de lite outrert. Man har heller forsøkt å dempe noe av det moderne preget med nok så enkle og intetsigende dekorer.

Som tidsdokument er katalogen viktig da den viser til artikler som vanlig folk hadde råd til å kjøpe. Her var det så å si noe for enhver smak.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819