UKJENTE MØBELTEGNINGER FRA STORTINGSBYGNINGENS UTVIDELSE

Torbjørn Bekken ved Rastad & Relling Tegnekontor. Sofa tegnet i anledning Stortingsbygningens utvidelse. 1956.

Stortingsbygningen ble innviet 5. mars 1866, og 150-årsjubileet blir feiret med bokutgivelse og utstillinger. matslinder.no velger å feire det hele med å publisere noen ukjente møbeltegninger fra Stortingsbygningens utvidelse fra midten av 1950-tallet – signert Rastad & Relling Tegnekontor.

Fredrik Kayser ved Rastad & Relling Tegnekontor. Møbler tegnet til møtesal i anledning Stortingsbygningens utvidelse.
Fredrik Kayser ved Rastad & Relling Tegnekontor. Møbler tegnet til møtesal i anledning Stortingsbygningens utvidelse.

Her er et utdrag fra boken om Rastad & Relling Tegnekontor, forfattet av undertegnet, som kommer senere i år: ”I 1946 besluttet Stortinget at Stortingsbygningen delvis skulle ombygges, og at man skulle oppføre et tilbygg mot Akersgata. Etter konkurransen i 1950 vedtok Stortingets byggekomité at byggearbeidene skulle utføres etter arkitekt Nils Holters utkast. Av praktiske hensyn ble byggeprosessen utført i tre etapper. Første byggetrinn som omfattet kontorer i loftsetasjen og et nytt bibliotekmagasin ble påbegynt allerede i 1951. Andre byggetrinn var oppførelsen av tilbygget mot Akersgata som innholdt arbeidsrom, foredragssal og komité- og grupperom. Mest omfattende var siste byggetrinn som tok for seg hele den gamle Stortingsbygningen. Et arbeide som først ble avsluttet i 1959.

Fredrik Kayser ved Rastad & Relling Tegnekontor. Sofa tegnet til tilbygget i anledning Stortingsbygningens utvidelse. 1955.
Fredrik Kayser ved Rastad & Relling Tegnekontor. Sofa tegnet til tilbygget i anledning Stortingsbygningens utvidelse. 1955.

Arbeidet med Stortingsbygningen var både krevende og spennende. Men ikke minst en utfordring for Rastad & Relling. Å arbeide med et slik prosjekt ga hodebry. Tidsperspektivet som var i underkant av ti år vanskeliggjorde en helhetlig designlinje. Man var også nødt å forholde seg til den opprinnelige Stortingsbygningens arkitektoniske preg etter Victor Langlets tegninger.”


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819


Torbjørn Bekken ved Rastad & Relling Tegnekontor. Sofa tegnet i anledning Stortingsbygningens utvidelse. 1956.
Torbjørn Bekken ved Rastad & Relling Tegnekontor. Sofa tegnet i anledning Stortingsbygningens utvidelse. 1956.

Skisse utført av Fredrik Kayser til stortingsmennenes kontor i anledning Stortingsbygningens utvidelse. 1955.
Skisse utført av Fredrik Kayser til stortingsmennenes kontor i anledning Stortingsbygningens utvidelse. 1955.
Fredrik Kayser ved Rastad & Relling Tegnekontor. Skrivebordstol. Tegnet i anledning Stortingsbygningens utvidelse. 1955.
Fredrik Kayser ved Rastad & Relling Tegnekontor. Skrivebordstol. Tegnet i anledning Stortingsbygningens utvidelse. 1955.
Sigurd Resell ved Rastad & Relling Tegnekontor. Bord. Tegnet i anledning Stortingsbygningens utvidelse. 1956.
Sigurd Resell ved Rastad & Relling Tegnekontor. Bord. Tegnet i anledning Stortingsbygningens utvidelse. 1956.
Fredrik Kayser ved Rastad & Relling Tegnekontor. Stativ for papirhåndklær. Tegnet i anledning Stortingsbygningens utvidelse. 1956.
Fredrik Kayser ved Rastad & Relling Tegnekontor. Stativ for papirhåndklær. Tegnet i anledning Stortingsbygningens utvidelse. 1956.
Fredrik Kayser ved Rastad & Relling Tegnekontor. Lenestoler. Tegnet til statsrådssal i anledning Stortingsbygningens utvidelse. 1954.
Fredrik Kayser ved Rastad & Relling Tegnekontor. Lenestoler. Tegnet til statsrådssal i anledning Stortingsbygningens utvidelse. 1954.
Fredrik Kayser ved Rastad & Relling Tegnekontor. Stoler tegnet til møtesal i anledning Stortingsbygningens utvidelse. 1955.
Fredrik Kayser ved Rastad & Relling Tegnekontor. Stoler tegnet til møtesal i anledning Stortingsbygningens utvidelse. 1955.
Fredrik Kayser ved Rastad & Relling Tegnekontor. Skrivebord. Tegnet til møtesal i anledning Stortingsbygningens utvidelse. 1954.
Fredrik Kayser ved Rastad & Relling Tegnekontor. Skrivebord. Tegnet til møtesal i anledning Stortingsbygningens utvidelse. 1954.