ØNSKEARTIKKELEN BLE

I anledningen at dere lesere kunne ønske en spesiallaget artikkel valgte matslinder.no å velge to forslag. 

5Ole ønsker informasjon om Gunnar Sørlies Saga-serie. Den kommer på matslinder.no i slutten av neste uke.

Vi begynner med Pål sitt ønske. Han vil ha en Rolf Hesland stolrevy.

matslinder.no kommer å gi flere anledninger til spesiallagde artikler og innlegg. Besøk oss på matslinder.no eller følg oss på Instagram for å bli kontinuerlig oppdatert.


©Mats Linder / matslinder.no