SIGURD RESELLS STOL FOR DANSKE NIELS VODDER

Det er kjent, men lite omtalt, at Sigurd Resell tegnet stolen SR-59 for den meget anerkjente, danske møbelsnekkermesterbedriften Niels Vodder. Derfor er det på sin plass at flere får kjennskap til stolen.

Første gang jeg fikk øye på stolen var i anledning mitt forskningsarbeide til boken «Norske Designmøbler 1940-1975». Jeg ble overrasket over at en norsk designer tegnet en slik formfullendt stol.

Sigurd Resell
Sigurd Resell

Stolen SR-59 ble tegnet av Sigurd Resell for Niels Vodder i 1958. I 1959 ble den (sannsynligvis tegningen – ikke stolen) sammen med 77 andre forslag sendt inn til Københavns Snedkerlaugs møbelkonkurranse. Der ble den tatt ut sammen med fem andre modeller, og premiert med 500 kroner. De valgte forslagene skulle så underkastes ”en nærmere bearbejdelse” til Københavns Snedkerlaugs utstilling i september det samme året. På utstillingen var Resell en av tre premierte. Den samlede premiepotten var på 5000 danske kroner, og Resell fikk 1500.

På tross av at Resell utmerket seg blant noen av Danmarks fremste designere så var Børge Mogensen og Arne Karlsen nok så kritiske til Resells bidrag. I artikkelen «Illusion og realitet» skrev de dette om Resells SR-59: ”I forhold til det fædrene opphav er der her kommet kokette småbølger på kopstykket. Ryg og arme er formmæssigt usammenhængende uden det rolige forløb som er karakteristisk for stolen overfor. Samlingene af kopstykke og arme er stumpe og synsmæssigt ustabile. Sammenføjningen af rygbøjlen og understellet er uden præcision i formen.”

Sigurd Resell. Armstol. Modell SR-59. Niels Vodder. (Foto: Pierre Bergé & Associés)
Sigurd Resell. Armstol. Modell SR-59. Niels Vodder. (Foto: Pierre Bergé & Associés)

Da jeg nylig gjorde frisøk på Sigurd Resells SR59 fant jeg ut at åtte stoler ble solgt hos belgiske Pierre Bergé & Associés i desember 2014 for 45164 Euro. Det tilsvarer 437000 norske kroner for de åtte, og nesten 55000 per stol. I auksjonsteksten skriver Pierre Bergé & Associés dette om stolen: ”The chair model here presented, designed by Sigurd Ressel, is the result of his unique collaboration with the famous cabinetmaker. The fact that they were made by Vodder makes them particularly historically important, besides being gathered into a remarkable set of eight pieces.”

SR-59 har tidligere blitt solgt hos danske Bruun-Rasmussen for 11400 dkk og et sett med åtte stoler for 210000 dkk. Lauritz.com har solgt stolen for 9120 dkk og 12000 dkk.

Sigurd Resell. Detalje SR-59. (Foto: Pierre Bergé & Associés)
Sigurd Resell. Detalje SR-59. (Foto: Pierre Bergé & Associés)

I tillegg til SR-01 produserer Kitani den for meg tidligere ukjente stolen SR-02. Også den opprinnelig for Niels Vodder. I følge hjemmesiden til Kitani ble SR-02 lansert i 1960, men ikke ”kommersialisert”. Det Kitani mener er sannsynligvis at SR-02 ikke ble satt i produksjon.

Fra verkstedet til Niels Vodder der man pusser på SR-59. (Faksimile fra boken Da danske møbler ble moderne)
Fra verkstedet til Niels Vodder der man pusser på SR-59. (Faksimile fra boken Da danske møbler ble moderne)

Jeg ser meg ikke enig i Mogensens og Karlsens kritikk. Bare så det er sagt. I tilfellet SR-59 var det sannsynligvis enklere for de å kritisere norske Sigurd Resell, enn en dansk kollega de var nødt å forholde seg til på hjemmebane.

Boken om Sigurd Resell bestilles HER


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819