EIRIK GJEDREMABSTRAKTE SKULPTURER

I forgrunn er arbeidet Eon fra 2021, utstilt under Gjedrems separatutstilling på Kunstnerforbundet i 2022. (Foto: Mats Linder)

Den norske keramikeren Eirik Gjedrem jobber innenfor et organisk formspråk som utstråler en behagelig ro. Hans amorfe arbeider er komponert med bevegelser som bakteppe.

Eirik Gjedrem (Foto: Mats Linder)

Eirik Gjedrem (f. 1959) har studert ved keramikklinjen ved Agder Folkehøgskole (1983–1984) og Statens høgskole for kunsthåndverk og design, institutt for keramikk, Bergen (1984–1989). Keramikken til Gjedrem er myk og organisk. Inspirasjonen kommer ofte fra naturen. Han bruker ulike teknikker. De siste årene har hovedfokuset vært på pølseteknikken, men han utvikler gjerne egne teknikker, spesielt varianter og metoder av innestøpe/avtrykksteknikker.

Gjedrems veggskulptur Evig er utført i 2012. Teknikken er presseformet steingods med dyp blå og fersken glasur. (Foto: Istvan Virag for Telemark Kunstsenter)

De første årene brukte Gjedrem mye pressformteknikken. Først modellerer han frem formen. Når den er ferdig blir det foretatt en avstøpning i gips. Når gipsformen er ferdig kjevles leiren til flak som presses inn i formen. Etter en tids tørking tas gjenstanden ut av formen for så å brennes og glaseres.

Eirik Gjedrems Krukke I ble utført i 1995. Teknikken og utførelsen minner om BOL. (Foto: Blomqvist)

Til Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling i 1997, vist på Permanenten. laget han BOL. Verket er en 55 centimeter lang og 32 centimeter høy bolle med meget tykke vegger. Inntrykket er massivt og tungt. Men det viser seg å være et synsbedrag. BOL er ikke solid i godset, men hul. Den fysiske realiteten er lett, mens synsbedraget vil få oss til å tenke det motsatte.

Vegginstallasjon fra Telemark Kunstsenter i 2020. (Foto: Istvan Virag for Telemark Kunstsenter)

For BOL fikk Gjedrem Kunsthåndverkprisen. Juryen beskrev verket blant annet med at den visuelle kraften og den innadvendte roen verket representerer. Overflaten var med en ru og sprukken struktur som markerte en spennende kontrast til formens uttrykk. Som resultat av prisen ble han tildelt separatutstilling på RAM Galleri i Oslo (2000).

Den monumentale skulpturen Amorf fra 2019/2021 er laget i diverse teknikker. (Foto: Mats Linder)

Samme år som Kunsthåndverkprisen fikk Gjedrem Statens treårige arbeidsstipend. Det førte til en viss økonomisk trygghet. I 1998 deltok han på utstillingen The Fletcher Challange Award på New Zealand. Der ble Gjedrem tildelt utmerkelsen Award of Merit. Han har siden 2008 hatt Statens garantiinntekt, omgjort til 10-årig arbeidsstipend fra 2016.

Veggarbeidet Gjennom fra 2021 er utført i porselen og med glasur. (Foto: Mats Linder)


Til utstillingen Transform (2006) på Sørlandets Kunstmuseum laget Gjedrem installasjonen Sfære. Den besto av rundt 12 000 porselenskuler montert på stålstifter som ble arrangert på en 16 kvadratmeter stor vegg. Fordi stålstiftene var i ulik lengde, dannet kulene en bølgebevegelse ut fra sentrum og ut mot veggenes ytterkanter. Verket forandret også karakter ut ifra betrakterens plassering i rommet.

Fra utstillingen Møte på Telemark Kunstsenter. På gulvet er Gjedrems skulptur Eon. Ved siden av Ann Beate Tempelhaugs monumentalverk Dager henger også Gjedrems Evig. (Foto: Istvan Virag for Telemark Kunstsenter)

Han og kona Ann Beate Tempelhaug har utstilt sammen ved flere anledninger, som på Galleri KRAFT i Bergen i 2019 og Telemark Kunstsenter i 2020. Gjedrem og Tempelhaug har også utført utsmykninger i fellesskap. Utsmykningen Strømning (2006) til Søgne omsorgssenters terapirom med varmtvannsbasseng var med Årosstranda som tema. Keramiske objekter og ovale former i glass referer til både vann og havets dyreliv.

Gjedrems skulptur Syklus (2021) har patos og tyngde. (Foto: Mats Linder)

Til utsmykningen Drømmebærer (2006/2007) for Byåsen skole i Trondheim involverte Gjedrem alle 650 skoleelever i verkets tilblivelse. Barna laget fliser i glasert steingods. Formene var frie og abstrakte med avrundet uttrykk. Disse ble montert til skulpturens overflate. Den ferdige utsmykningen er 260 centimeter på det lengste.

Veggskulpturen Bol fra 2021 er utført som en avstøp i modellert porselen. (Foto: Mats Linder)

Gjedrem er innkjøpt av blant annet KODE, Nasjonalmuseet, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum og en rekke andre nasjonale og internasjonale museer og institusjoner.


©Mats Linder / matslinder.noVIPPS: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819