DESIGN FRA VYVI I KRISTIANSAND

Produkter fra yrkesvalghemmede blir sjelden omtalt i media. Kanskje det skyldes at det er en gruppe som står på siden av det «normale» arbeidslivet.

At ha en fast jobb å gå til er blant det viktigste i mange sitt liv. Der får man venner og gjør ting som oppleves nyttig. Å bidra til samfunnsutviklingen er en menneskerett. I stedet for å plassere personer som ønsker å jobbe i omsorgsboliger bør kommunene i størst mulig grad skape arbeidsplasser til de som kan bidra.

I 1961 ble Vestagder yrkesvalghemmedes industri etablert, eller som firmaet ble kalt VYVI. Statuttene konkluderte med at selskapet skulle «drive fabrikasjon og omsetning samt annen virksomhet som kan føre til økte muligheter for sysselsetting av yrkesvalghemmede, fortrinnsvis fra land- og bykommuner i Vest-Agder, og i denne forbindelse å skaffe egnede lokaler enten ved nybygg eller på annen måte.»

Produktene i dette innlegget er utført i jern. Designet er rent og enkelt. Vi må anta at tingene ble solgt i husflidbutikker og utsalg for produkter laget av yrkesvalghemmede rundt omkring i landet. Hvem som står bak utformingen er dessverre ukjent. Bedre kjent er Goodwill produkter i Sandefjord der yrkesvalghemmede produserte Arne Tjomslands figurer i hvaltann.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819