MOLSTAD & CO. – PRODUKTKATALOG FRA 1915

Tilhørte man borgerskapet, hadde kapital i pengeskapet og bodde i Kristiania gikk man til Molstad & Co. for å kjøpe det siste innenfor mote.

Molstad & Co. ble etablert i Karl Johans gate i Kristiania 1883. I 1915 var forretningen beliggende i Kongens gate 22. Som landets største konfeksjons- og kjoleforretning hadde man også kunder langt utenfor byens grenser. Molstad & Co. beskjeftiget mange personer. Bare i forretningen var det 170 ansatte, forholdsvis kvinner. I tillegg jobbet rundt 150 personer i systuene. At på til hadde Molstad 200 syersker som arbeidet hjemmefra.

Illustrasjon fra Molstad & Co. i 1914.

Forretningen var over hele fem etasjer. Første etasjes avdeling var med tekstiler og ulike type stoffer. Andre etasje var fylt med kåper, drakter, bluser og alskens klær. De tre øvrige etasjer var med skredderverksted, systuer, lager, kontorer og annet.

Katalogen fra 1915 var Molstads 33. sesongskatalog. Den er spennende i mange henseenden. Katalogen er en viktig kilde over hva som var på moten i Norge i 1915. Man får også innsikt i hvilken materialer som ble brukt. Som for eksempel norske eller importerte stoffer. Forsker ved Norsk Teknisk Museum, Tone Rasch, forteller for øvrig at Molstad & Co. laget franske modeller på lisens. Så det er ikke alltid lett å vite hva som er designet i Norge eller i utlandet.

Den gang da som nå satte damene (som mennene) pris på pent undertøy.

I en bok fra 1914 kan man lese følgende om forretningen: ”Hos Molstad & Co. er der ingen standsforskjel ; det er et fornuftig og gjennemført forretningsprincip ; den jevne dame blir like saa høflig betjent og finder sig likesaa godt til rette som den elegante Westend-dame, som kjøper skindkaape til 3000 kr. og bluser til 150 kr. og derover, og kan tilfredsstille alle fordringer i retning av det som populært kaldes «damepynt».

Katalogen er på hele 64 sider pluss omslag. Så dette er kun en liten kikk inn i borgerskapets fantastiske moteeksesser.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819