KARI MØLSTADUTSTILLING ØSTFOLD KUNSTSENTER

Inntrykk er tittelen på Kari Mølstads utstilling på Østfold Kunstsenter i Fredrikstad. I de nye arbeidene i svart glass balanserer hun mellom det sanselige, erfaringsbaserte til det kunsthistoriske kartoteket.

Glass er et mystisk materiale. Den glovarme og formbare glassmassen som nærmest er tøyelig til det umulige i mesterglassblåserens hender. Tilsvarende statisk er glasset når det fått sin endelige form.

Kari Mølstad (Foto: Mats Linder)

Kari Mølstad (f. 1977) har en solid utdannelse og praksis. Hun har flere av utdannelsene fra utlandet, som Glasskolan Orrefors, Sverige og Kunstakademiet på Bornholm, Danmark. Mølstad har praktisert og har arbeidserfaring fra en rekke anerkjente glasskunstnere, som Lars Hellsten (Sverige) og Chihuly Boathouse (USA). I Norge har hun jobbet for Klart glass, Kirkenær, i to omganger.

Kari Mølstad. Kokong. Friblåst glass, slipt og børstepolert. 2019. (Foto: Jørn Hagen)

I Kari Mølstads hender har glasset fått en skulptural karakter. Organiske former i svart glass. Eller tilsynelatende svart. En skålform avslører i sin transparens at glassmassen i virkeligheten er mørk manganfarget. Det fører tankene tilbake til nyklassisismen under århundreskiftet 1700/1800-tallet. Stramt formede skåler og krukker, som i arbeidene fra den engelske steintøysprodusenten Wedgwood i svart «basaltware».

Kari Mølstad. Balanse. Friblåst glass, slipt, sandblåst og børstepolert. 2019. (Foto: Mats Linder)

Objektenes funksjon er kunstnerisk og opplevelsesbasert. Kari Mølstad uttaler at det er ”utfordrende å jobbe med former som ikke har en topp eller bunn”. I utstillingen har hun fullstendig hengitt seg til kunsthåndverket med stor «K». Vasen Flyt som ligner en sjøanemone fyller fortsatt en funksjon, og er den kanskje bindeleddet mellom fortid og nåtid i hennes kunstnerskap?

Kari Mølstad. Flyt. Friblåst glass, sandblåst og børstepolert. 2019. (Foto: Mats Linder)

Kjennetegnende for flesteparten av objektene er at de er slepne. Dype, kraftige kutt som følger formen. Enkelte steder er slipingen tett i tett, mens andre ganger er skjæringen som lange furer i nypløyd jord. Mølstad bruker lang tid på å vurdere hvor hun skal sette det første kuttet. Betrakter objektet. Ingen tilfeldigheter. Når det er satt følger hun nærmest automatisk prosessen som lever sitt eget liv.

Kari Mølstad. Delta. Friblåst glass, slipt, sandblåst og børstepolert. 2019. (Foto: Mats Linder)

Variasjonen i de syv utstilte arbeidene er stor. Hun er inspirert av naturen, og særlig vann. Samtidig som dette er et område som Mølstad håndterer oppleves utstillingen som en søkende prosess. Likheten med keramikeren Erik Pløens arbeider fra tidlig i 1970-årene er spennende. En periode da han dykket mye og utforsket havbunnen og undervannsformer. Hennes skulpturer er dog mer konsise. De har en stringens som presser materialet og formen til dets ytterpunkter.

Kari Mølstad. Ro. Friblåst glass, slipt, sandblåst og børstepolert. 2019. (Foto: Mats Linder)

Alle skulpturene er friblåst. I tillegg til slipingen er flere sandblåst og børstepolert. Kontrasten mellom den matte overflaten og den dype slipingen gir objektene en malerisk karakter. Fragilt, sanselig og sterkt. Formene er ikke søkte, men kommer innenfra, fra kunstnerens kontakt med egne erfaringer og naturen. I Kari Mølstads mørke glass ser norsk glasskunst en lys fremtid.


Østfold Kunstsenter

Inntrykk – 16. mars – 26. mai

Åpningstider: onsdag – søndag kl. 12–17


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819