MATSLINDER.NO UTFORDRER NORSKE MUSEER

Våre norske museer sitter på store mengder uvurderlig kildemateriell som nærmest er forbeholdt et fåtall forskere og museumsansatte. Det betyr at det store flertall ikke har anledning til å tilnærme seg kunnskap innenfor flere viktige kulturområder. matslinder.no har nå bestemt seg for å gjøre noe med saken.

Emalox produktbrosjyre.
Emalox produktbrosjyre.

Det er en utstrakt misnøye i flere samlermiljøer da informasjon som er i fellesskapets interesse er låst bak tunge museumsdører. Vi tenker da ikke på klausulbelagt bevaringsmateriale, men i denne omgang tar vi sikte på gamle priskuranter og produktkataloger.

Nordås produktkatalog.
Nordås produktkatalog.

Slike produktkataloger og priskuranter er av flere grunner av uhyre stor historisk informasjonsverdi. Her finner man modeller, hva de heter, hvem som tegnet disse og omtrent når de var i produksjon. Ved at museene offentliggjør slik informasjon bidrar de til å korrigere og tilrettelegge historien rundt norsk gjenstandskultur.

Stavangerflint Bambus produktbrosjyre.
Stavangerflint Bambus produktbrosjyre.

Siden lanseringen av nettstedet matslinder.no i januar 2016 har vi publisert 37 ulike typer reklamer. Alt fra små uanselige trykksaker til imponerende kataloger på mer enn 60 sider. Det har blitt lagt merke til i inn- og utland.

Hadeland Glassverk produktblad.
Hadeland Glassverk produktblad.

Nå har de forespurte museene anledning til å publisere hver sin katalog på matslinder.no Betalingen er null kroner. Her er det heder og ære som står på spill, og de får reklamere for sitt museum i anledning publiseringen.

Ekornes produktkatalog.
Ekornes produktkatalog.

I løpet av kort tid kommer dere bli kjent med hvem av de forespurte museene som får tommelen opp og hvem som får tommelen ned. Vi kommer også skrive hvordan vår forespørsel ble mottatt og håndtert.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819