HØVIK VERKPRODUKTKATALOG FRA 1927

Høvik Verk som huskes for sitt pressglass og belysningsartikler hadde også en stor metallvareproduksjon. I 1927 kom denne produktkatalogen som viser til arbeider i hamret og presset metallblikk.

Vi må anta at flere av katalogens gjenstander er kopier av utenlandske forbilder, trolig fra Tyskland og England. Det skyldes helt enkelt at den gang reiste norske bedrifter til utlandet og kopierte hemningsløst, eller laget artikler som lignet på utenlandske slagere.

På tross av utstrakt kopivirksomhet var det krefter som strevet etter større egenart. Foreningen Brukskunst som ble etablert i 1918 var den mest kjente. De arbeidet intenst for å styrke samarbeidet mellom industrien og profesjonelle formgivere. Mindre kjent en Landsforeningen Norsk Arbeide som strevet for å sysselsette norske arbeidere og holde industrien i gang gjennom å propagandere for at befolkningen skulle kjøpe norske varer.

matslinder.no er stolt over å kunne publisere denne sjeldne Høvik Verk produktkatalogen. Det er vårt bidrag til å belyse en del av vår nære, men nesten bortglemte industrihistorie.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819