JUST ANDERSENBROSJYRE MED BRONSER

Hvis du er interessert i art deco og funksjonalisme så bør du ta en kikk på dette innlegget. Her finner du solid kvalitet signert den danske metallvareprodusenten Just Andersen. Dette er en helt spesiell katalog over firmaets bronser.

Just Andersen.

Har du fulgt med i auksjonsbransjen en stund så har du antagelig fått med deg arbeidene fra Just Andersen. For 10-15 år siden var prisene på produktene høye, og særlig de laget i så kalt diskometall. I denne produktkatalogen er alt designet av Just Andersen selv.

Just Andersen.

I en type forord til katalogen skrev Just Andersen følgende: «Jeg lærer af Forfædrene, af Etnografien, fordyber mig i Naturen og søger at forstaa og optage baade Naturens og Kulturens Mangfoldighed. Jeg søger at bygge paa vor gamle nordiske Kultur ; dermed mener jeg ikke Dragestilen, men den enkle funksjonalistiske Tid, hvor Øksen baade var smuk og skarp til at kløve Fjendens Hoved.»

Brosjyren er lånt ut av Just Andersen Selskapet (just-andersen.dk)


©Mats Linder / matslinder.noVIPPS: 527697 


Just Andersen.
Just Andersen.
Just Andersen.
Just Andersen.
Just Andersen.
Just Andersen.
Just Andersen.
Just Andersen.
Just Andersen.
Just Andersen.
Just Andersen.
Just Andersen.
Just Andersen.
Just Andersen.
Just Andersen.
Just Andersen.
Just Andersen.
Just Andersen.
Just Andersen.
Just Andersen.
Just Andersen.
Just Andersen.