W. & S. SØRENSEN SØLVSMEDIESJELDEN PRODUKTKATALOG

De som er interessert i skandinaviske smykker kan glede seg til den danske sjeldenheten. Her finner du en rekke smykker utført ved W. & S. Sørensen Sølvsmedie. Modellene er typiske for perioden rundt 1970.

W. & S. Sørensen i Horsens hadde en enorm produksjon. Samtidig er det svært lite vi vet om firmaet. Det vi vet derimot er at det var brødrene Winter og Sofus Sørensen som sto for etableringen. Firmaet må også hatt en eller annen form for relasjon til Horsens Sølvvarefabrik.

På tross av at katalogen er udatert ser det ut som den er fra rundt 1970. Bildene sier oss at deres produkter hadde en fot i hver leir – Scandinavian Design og popkunsten.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819