FRANTZ HINGELBERGSJELDEN PRODUKTKATALOG

Produktkataloger fra gullsmedfirmaer er meget vanskelig å finne. Det er derfor en stor glede å kunne presentere en skikkelig sjeldenhet fra Frantz Hingelberg. Vi må anta at Svend Weihrauch står bak samtlige produkter.

Det danske gullsmedfirmaet Frantz Hingelberg ble etablert i Århus 1897. Et viktig løft for firmaet var da gullsmeddesigneren Svend Weihrauch (1899–1962) ble ansatt i 1928. Før Weirauch kom til Frantz Hingelberg hadde han jobbet en periode for gullsmeden Georg Jensen.

Som flere av sine samtidige kollegaer var Weihrauch opptatt av funksjonalismen og Bauhaus-bevegelsen. I Danmark var skribenten og formgiveren Poul Henningsen en av de viktigste pådriverne. Påvirkningen er tydelig i Weihrauchs tidlige produksjon, sylindere, kuleformer og andre geometriske former, gjerne i repetisjon, ble flittig brukt.

Omkring 1940 blir Weihrauchs formspråk mykere. Senere samme tiår overgår det i en organisk modernisme, som etter hvert får navnet Scandinavian Design. Hans korpusarbeider fra sent 1940-tall og til midten av kommende tiår er blant det fremste i skandinavisk gullsmedkunst. De har en stringent form, uten å for den del oppleves som stive.

Svend Weihrauch ble hos Frantz Hingelberg helt til 1956. I løpet av disse årene rakk han å tegne rundt 4 500 modeller. I dag oppbevares arkivet etter Frantz Hingelberg og Svend Weihrauch i Rigsarkivet i Århus.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819