GISLE CARLSEN OG KLEPPE-STOLEN

Enkelte designere får ikke den oppmerksomheten de fortjener. Det kan være ulike grunner til det. For eksempel jobber de for et tegnekontor og deres arbeider blir kun nevnt som et produkt til firmaet. Eller så har de en liten produksjon.

En av mine favoritter fra 1970-årene er Gisle Carlsens Kleppe-stolen. Den fikk senere navnet Focus. Stolen kom med lav og høy rygg, og i tre eller rustfri utførelse. I katalogen Møbelskjønn 1978 ble stolen omtalt slik: ”Konstruktiv klar form med tydelig markering av de bærende og bårne ledd. Velegnet i offentlig miljø.” Stolen solgte for øvrig godt i Danmark i en periode.

I tillegg til Kleppe-stolen tegnet også Gisle Carlsen den elegante tevognen og satsbordet Stil for Kleppe Møbelfabrikk. De ser man sjelden på bruktmarkedet og vi må anta at de var kostbare og derfor solgte kun for en kort periode.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819