GERDT MEYER BRUUNKOKOSTEPPER FRA BERGEN

Gerdt Meyer Bruun AS ble etablert som repslageri i Bergen av Christen Bruun i 1861. Firmaet produserte også fiskeredskap og tauverk til norske fiskere, i tillegg hadde de en anselig eksport til Island.

I boken «Bergen i dag : et verk i tekst og bilder» fra 1957 kan man lese: ”Omsetningen av Kokosmatter og løpere har gitt en jevn og stø produksjon. Ved hjelp av dels selvlagede dels importerte vevstoler, hvorav flere nye av jaquard-type, og vel utstyrt farveri, fremstilles tiltalende mønstre av det slitesterke og hygieniske gulvbelegg som kokosløpere og tepper er.”

Hvem som tegnet mønster til Gerdt Meyer Bruun i 1950/1960-årene er dessverre ukjent. I 1966 ble virksomheten nedlagt.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819