VESTRENORSKE UTEMØBLER I VERDENSKLASSE

Hvilan. (Foto: Vestre)

Vestre er en ledende produsent av utemøbler. De satser på design og bærekraftig produksjon. Deres mest kjente produkt er benken Hvilan som er å finne overalt i Norge.

I 1947 startet den tidligere sjømannen Johannes Vestre et mekanisk verksted i Haugesund. Under kummerlige forhold produserte Vestre enkle rørkonstruksjoner, sagklemmer og parkbenker til Rådhusplassen i byen. Snart begynte man også lage lekeapparater til Haugesunds offentlige lekeplasser. På midten av 1950-tallet utviklet man også gymnastikkapparater.

Vestres første lekeapparat ble satt opp i Haugesund. (Faksimile fra Vestre Folk+Form)

I etterkrigstiden økte fokus på helse og velvære. Folkehelsen ble ivaretatt av nye medisiner, men også av egenaktivitet. Ulike mosjons- og styrkeapparater ble solgt på postordre. På skolene ble det installert gymnastikkapparater.

Reklame for Vestres Unikum. (Faksimile fra Vestre Folk+Form)

Vestre solgte et stort utvalg gymnastikkapparater som ble kalt Normal, og i 1957 presenterte man Unikum-apparatet. Unikum besto av et stativ der man kunne henge opp alt fra tau, turnringer og taustiger. Rammen på to ganger fire meter kunne også slås sammen sånn at den ble til en «mobil gymsal». Etter hvert var Unikum å finne over hele landet. Det førte til at Vestre blomstret økonomisk. Firmaet laget at på til en egen reklameavis som het Unikumposten, som ble sendt ut i 30000 eksemplarer i både Norge og Sverige. Under tolv måneder, fra 1966 til 1967, solgte Vestre i alt 16000 ribbevegger. I 1979 tok sønnen Jan Vestre over som daglig leder for Vestre.

Hvilan er et ikonisk produkt og Vestres viktigste storselger. (Foto: Vestre)

I 1980 utlyste Vestre en idékonkurranse for benker og bord til utendørsbruk. Tredjeplassen gikk til Jahn Aamodt, Geir Øxseth, Kai Moe og Svein Knutsen for utkastet til benken Arkitekt. Det viste seg snart at designernes benk var bedre egnet til masseproduksjon enn de to andre premierte forslagene. Den var stabelbar, noe som underlettet logistiske problemer under både transport og lagring under vinterhalvåret. Benken som snart fikk navnet Hvilan ble utført i pulverlakkert, tykt stålrør og impregnert furu. Det utradisjonelle utseendet førte først til at den ble dårlig mottatt av interiør- og landskapsarkitekter. Men etter en tid snudde tendensen, og fordelene med Hvilan ble fremhevet. Vestre fikk også gode mottakelser på internasjonale messer. I 1987 ble den tildelt utmerkelsen Merket for god design.

I 1988 gikk Vestre konkurs og i september ble firmaet Vestre Reime etablert. (Faksimile fra Vestre Folk+Form)

1980-tallet var et ekspansivt tiår. Bedrifter investerte og vokste ut av proporsjoner. Det samme skjedde med Vestre i 1986 da man gikk fra 35 til 83 ansatte i løpet av et år. Bedriften ble vitalisert med et profesjonalisert styre og eksporten vokste. Samtidig var det prosjekter som var ulønnsomme, og firmaet fikk problemer med kreditorene. I 1988 gikk Vestre konkurs. I august det samme året etablerte Jan Vestre, Jahn Aamodt og Harald Obrestad firmaet Vestre Reime. På kort tid reetablerte det nye firmaet Vestres kontakter.

Hensikten med god design er at den skal kommunisere. Det gjør City. (Foto: Vestre)

Grunnlaget for veksten var Hvilan som omsatte for rundt tre millioner per år. Aamodt utviklet også nye produkter, som avfallsbeholderen City. Den er formet som en sirkelrund søyle med to store åpninger for avfall. Designet er tydelig, men samtidig nøytralt sånn at det på en elegant måte sklir inn i bybildet. Da Vestre Reime vant en anbudskonkurranse om avfallsbeholdere, utlyst av Oslo Sporveier i 1994, snudde økonomien. I 1995 ble Jan Vestre eneeier av firmaet, og i 1999 ble firmanavnet endret til Vestre AS.

Vroom er lekent og kan varieres nærmest i det uendelige. (Foto: Vestre)

Møbelkolleksjonen Vroom er resultat av Statens designkonkurranse i 1996. Tittelen på konkurransen var «Møblering langs veien». Den var arrangert av Kulturdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og energidepartementet og Vegdirektoratet. Konkurransen ble vunnet av de tre studentene Espen Voll, Tore Borgersen og Michael Olofsson. Etter en tids produktutviklingsarbeid var Vroom ferdig for levering i 1997. Etter en del utbedringer mottok Vroom Merket for god design år 2000. Vroom produseres i varmforsinket stål og furu, i natur eller farge. Systemet er modulbasert og kan varieres nærmest i det uendelige.

Jan Christian Vestre deltar aktivt i både samfunnsdebatten og for å styre industrien mot en mer bærekraftig utvikling. (Foto: Vestre)

Tredje generasjon Vestre, Jan Christian Vestre (f. 1986), var politisk rådgiver for nærings- og handelsminister Trond Giske i Stoltenberg 2-regjeringen da faren døde. Han valgte som 25-åring i 2012 å legge den politiske karrieren til side og ble Vestres styreleder. Jan Christian Vestre har siden den gang vært en tydelig stemme for norsk designorientert industri. Han ønsker at norsk møbelindustri heller fokuserer på unik design og kvalitet enn pris. Firmaet har også under de siste årene satt søkelyset på bærekraftig produksjon i kampen mot klimaendringer.

Kristine Five Melværs POP-serie balanserer fint mellom tradisjonell japansk kunsthåndverk og skandinavisk minimalisme. (Foto: Vestre)

Vestre rekrutterer hele tiden unge designere til nye prosjekter. Kristine Five Melværs kolleksjon POP består av benker, bord, espalierer og plantekasser. Formspråket er med sine myke former både minimalistisk og lekent, og har referanser til både Scandinavian design og japansk minimalisme. Hennes espalierer skaper på en taktil måte rom i rommet.

Allan Hagerups benk Dialog referer til sittemøbelet kåsøs der to personer sitter vendt mot hverandre i en fortrolig samtale (Tète-á-Tète). (Foto: Vestre)

Et av Vestres mest subtile produkter er benken Dialog av Allan Hagerup. Den består av fire tykke trestykker som former både ben og sete. På de ytre trestykkene er det innsnevringer i setet. Utformingen baseres på det gamle sittemøbelet kåsøs som inviterer til intime samtaler mellom to personer – dialog. Hagerup har også formgitt avfallsbeholderen Dialog 100. Åpningen på toppen er med en lignende bølgeform som på benken.

Møbelserien Code er befriende leken i både form og brukervennlighet. (Foto: Vestre)

Johan Verde og Hong Ngo-Aandal har utformet kolleksjonen Code. Den består av benkebord, stoler, bord og plantekasser. Mest spennende av møblene er benkebordet med rombeformet underdel i lakkert metall. Det er et kombinasjonsmøbel som fungerer som et uformelt møtested.

April Go benk og plantekasser er tuftet på Scandinavian Design – luftig og enkel formgivning. (Foto: Vestre)

I 2016 fikk Vestre en henvendelse fra arkitektfirmaet Snøhettas kontor i New York. I anledning Snøhettas oppdrag å møblere Times Square trengte de nye stabelbare utemøbler. I løpet av året utviklet Vestre en ny variant av kolleksjonen April til April Go.

Vestre har med April Go plassert norsk design på Times Square i verdensmetropolen New York. (Foto: Vestre)

April Go er formgitt av trioen Espen Voll, Tore Borgersen og Michael Olofsson. Kolleksjonen er formmessig inspirert av skandinavisk 1950-tallsdesign, tuftet på demokratiske verdier, der uterommet er inkluderende og for alle og enhver. De første møblene ble levert våren 2017.


©Mats Linder / matslinder.no