DAGNY OG FINN HALDPARHESTER I KERAMIKK

Finn Hald. Hest og rytter. Keramikk. Utført ved eget verksted. 1970-tallet. (Foto: Nasjonalmuseet)
Dagny og Finn Hald.
Dagny og Finn Hald.

Blant de mest suksessrike parhestene i norsk keramikk fra slutten av 1950-tallet og flere tiår frem i tid var Dagny og Finn Hald.

Finn Hald (1929-2010) begynte mest av en tilfeldighet med keramikk. I 1953 traff han Tor Isachsen og sammen reiste de to i 1954 til Faenza og studerte keramikk ved Istituto statale dárte per la ceramica i 2 måneder. Hjemme i Norge satte de opp et keramikkverksted på Nordstrand samtidig som de studerte ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS). Hald dreide og Isachsen glaserte og dekorerte.

Thor Isachsen og Finn Hald. Bolle. Keramikk. Utført ved eget verksted. 1954-56. (Foto: Nasjonalmuseet)
Thor Isachsen og Finn Hald. Bolle. Keramikk. Utført ved eget verksted. 1954-56. (Foto: Nasjonalmuseet)

I 1954 deltok de også på Foreningen Brukskunst høstmønstring på Kunstnernes Hus i Oslo. Og ikke minst deltok de på Triennalen i Milano hvor de ble tildelt bronsemedalje, noe som må ses på som en stor hendelse i betraktning deres manglende erfaring. Vinteren 1955/56 assisterte de to Kåre Berven Fjeldsaa på hans verksted på Blommenholm.

Dagny og Finn Hald. Vase. Seingods. Utført ved eget verksted. Ca. 1960. (Foto: Mats Linder)
Dagny og Finn Hald. Vase. Seingods. Utført ved eget verksted. Ca. 1960. (Foto: Mats Linder)

Dagny Hald (1936-2001) studerte ved Accademia dei Belle Arti i Roma i 1951, og på SHKS i årene fra 1952 til 1955. Samtidig med studiene praktiserte hun på Marianne Herlufsdatters og Lars Thirslunds Værksted i Birkerød, Danmark. I 1956 giftet hun seg med Finn Hald og det samme året flyttet de til Son og startet opp et keramikkverksted.

Dagny og Finn Hald. Skål. Steingods. Utført ved eget verksted. Ca. 1960.
Dagny og Finn Hald. Skål. Steingods. Utført ved eget verksted. Ca. 1960. (Foto: Mats Linder)

I 1957 hadde ekteparet Hald sin første felles separatutstilling på Forum i Oslo, som for øvrig høstet gode kritikker i Bonytt. Flesteparten av gjenstandene på utstillingen var trolig laget i steingodsleire, om enn kanskje ikke brent på høyere temperatur enn 1150 grader slik at steingodsleiren og glasuren sintret. Dagny og Finn Hald kom fra starten av å samarbeide om det meste i den kreative prosess – han dreide og hun dekorerte.

Dagny og Finn Hald. Lysestake. Steingods. Utført ved eget verksted. Ca. 1960-65. (Foto: Mats Linder)
Dagny og Finn Hald. Lysestake. Steingods. Utført ved eget verksted. Ca. 1960-65. (Foto: Mats Linder)

Deres tidligste former var i hovedsak enkle – som klot og sylindre. Dagny dekorerte med flyktige penselstrøk. Mennesker, hus og dyr ble stilisert på en naivistisk måte som sjarmerte både publikum og anmeldere. Typisk for parets keramiske arbeider ved dette tidspunktet var den grafiske dekoren. Den ble både risset inn og malt på godset. Og trolig var Dagny i sine tidlige arbeider inspirert av Herulfsdatter og Thirslunds stempeldekorerte, narrative keramikk.

Dagny og Finn Hald. Lysestake. Keramikk. Utført ved eget verksted. 1964. (Foto: Nasjonalmuseet)
Dagny og Finn Hald. Lysestake. Keramikk. Utført ved eget verksted. 1964. (Foto: Nasjonalmuseet)

Tidlig på 1960-tallet dykket fantasirike dyre- og menneskeskulpturer opp i parets formrepertoar. Det som kjennetegnet disse arbeidene var en utstrakt skulptural forståelse. Flodhester, naive kvinneskikkelser og andre figurer av mytologisk karakter var frodig modellert, mens glasuren tonet noe ned det ekspressive uttrykket.

Dagny og Finn Hald. Vase. Steingods. Utført ved eget verksted. Ca. 1970-75. (Foto: Mats Linder)
Dagny og Finn Hald. Vase. Steingods. Utført ved eget verksted. Ca. 1970-75. (Foto: Mats Linder)

I et intervju i Bonytt i 1965 sa Dagny Hald at «når vi sitter og modellerer en hel uke på en ting, og den selges som engangsfenomen, så er betalingen i forhold til enklere ting vi lager dårlig. For så vidt er det noe galt da, men på en annen side synes jeg vi får så godt betalt for de enklere tingene…”

Finn Hald. Fantasidyr. Keramikk. Utført ved eget verksted. 2009. (Foto: Nasjonalmuseet)
Finn Hald. Fantasidyr. Keramikk. Utført ved eget verksted. 2009. (Foto: Nasjonalmuseet)

Dagny og Finn laget også flere keramiske utsmykninger i inn- og utland. I 1967/68 og 1970 samarbeidet de med billedkunstneren Frans Widerberg om utsmykningen ”Ryttergruppe” til Haukeland sykehus i Bergen og ”Hester og svevere” til Universitetet i Oslo. I 1981 ble paret tildelt Jacob-prisen.


©Mats Linder / matslinder.noVipps: 527697 Kontonummer: 6105 06 71819DAGNY OG FINN HALD SIGNATURER

Dagny og Finn Halds signatur. (Foto: Mats Linder)
Dagny og Finn Halds signatur. (Foto: Mats Linder)
Dagny og Finn Halds signatur. (Foto: Mats Linder)
Dagny og Finn Halds signatur. (Foto: Mats Linder)